Nederländerna: 260 000 euro i böter till sjukhus för dataintrång

Den nederländska tillsynsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens har beslutat om administrativa sanktionsavgifter om 460 000 euro för en säkerhetsincident där anställda läst information i en kändis patientjournal.

För att tvinga sjukhuset att höja säkerheten ålades dessutom sjukhuset att inom 15 veckor styrka att tvåfaktorautentisering samt förbättrad rutin för uppföljning av otillåten access har införts i verksamheten – vid äventyr av tillägg med 100 000 euro varannan vecka (max 300 000 euro) om så inte har skett.

Sanktionen beslutades med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR) även om incidenten skedde i januari 2018.

Läs tillsynsmyndighetens pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.