Nederländerna: 260 000 euro i böter till sjukhus för dataintrång

Den nederländska tillsynsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens har beslutat om administrativa sanktionsavgifter om 460 000 euro för en säkerhetsincident där anställda läst information i en kändis patientjournal.

För att tvinga sjukhuset att höja säkerheten ålades dessutom sjukhuset att inom 15 veckor styrka att tvåfaktorautentisering samt förbättrad rutin för uppföljning av otillåten access har införts i verksamheten – vid äventyr av tillägg med 100 000 euro varannan vecka (max 300 000 euro) om så inte har skett.

Sanktionen beslutades med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR) även om incidenten skedde i januari 2018.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.