Nederländerna: 260 000 euro i böter till sjukhus för dataintrång

Den nederländska tillsynsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens har beslutat om administrativa sanktionsavgifter om 460 000 euro för en säkerhetsincident där anställda läst information i en kändis patientjournal.

För att tvinga sjukhuset att höja säkerheten ålades dessutom sjukhuset att inom 15 veckor styrka att tvåfaktorautentisering samt förbättrad rutin för uppföljning av otillåten access har införts i verksamheten – vid äventyr av tillägg med 100 000 euro varannan vecka (max 300 000 euro) om så inte har skett.

Sanktionen beslutades med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR) även om incidenten skedde i januari 2018.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.