Luxemburg: Personuppgiftsansvarig bötfälls med 2 500 euro för brister i samband med geolokalisering av fordon

Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 2 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

CNPD har utrett två offentliga organ, Organisme public A och Organisme public B, som installerat ett system för geolokalisering av sina tjänstefordon och arbetsmaskiner. CNPD har tidigare gett ett råd till organens personalansvariga om villkoren för ett sådant system.

Under sin utredning konstaterar CNPD att de två organen är gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in genom geolokaliseringssystemet, eftersom de bestämt tillsammans om ändamålen och medlen för behandlingen.

Vidare konstaterar CNPD de två organen brutit mot flera bestämmelser i GDPR, framför allt om principen om ändamålsbegränsning enligt artikel 5.1 (b) GDPR och principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c). CNPD konstaterar också att organen inte informerat de berörda personerna på ett korrekt och fullständigt sätt om behandlingen artikel 13 GDPR.

CNPD beslutar att bötfälla de två organen med 2 500 euro och påföra organen flera korrigerande åtgärder, såsom att uppdatera och komplettera informationen till de berörda personerna, att begränsa omfattningen och varaktigheten av behandlingen, samt att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 2 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 13FR/2023

Beslutsdatum: 2023-09-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.