Search
Close this search box.

Luxemburg: Kaféägare bötfälls med 1 000 euro för olaglig kamerabevakning

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) har bötfällt en kaféägare med 1 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att kaféägaren installerat två bevakningskameror i kaféet i syfte att skydda företagets tillgångar samt kundernas och de anställdas säkerhet. Kamerorna var dock placerade på ett sätt att de ständigt spelade in delar av de anställdas arbetsområden. CNPD konstaterade att kaféägaren därmed brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare konstaterade CNPD att det skett en överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 13 GDPR genom att kaféägaren inte informerat sina anställda och tredje parter på ett korrekt sätt om kamerabevakningen.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 3FR/2022

Beslutsdatum: 2022-02-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.