Luxemburg: Företag bötfälls med 6 800 euro för olaglig kamerabevakning

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) har bötfällt ett företag med 6 800 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget installerat ett kamerabevakningssystem för att skydda företagets tillgångar, förhindra intrång av obehöriga och förebygga olyckor. Kamerorna fångade dock även delar av en anställds arbetsområde, det rökområde som de anställda ofta använde och delar av det offentliga rummet.

CNPD konstaterade att den personuppgiftsansvarige därmed bröt mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare konstaterade CNPD att det skett en överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 13 GDPR, genom att företaget inte informerat sina anställda och tredje parter på ett korrekt sätt om kamerabevakningen.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 6 800 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 47FR/2021

Beslutsdatum: 2021-12-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.