Luxemburg: Företag bötfälls med 5 300 euro för olaglig användning av bevakningskamera

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) har bötfällt ett företag med 5 300 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget hade installerat 75 bevakningskameror i sina lokaler samt spårningsutrustning i några av de fordon som de anställda använde för att åka till kunder. Några av dessa kameror täckte bland annat delar av en offentlig gata och en privat grannfastighet. Under sin utredning upptäckte CNPD också att kamerorna täckte de anställdas kafeteria, vilket gjorde det möjligt att övervaka de anställda utanför deras arbetstid.

Enligt CNPD utgjorde detta ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. CNPD konstaterade också att företaget inte i tillräcklig utsträckning uppfyllt sina informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR. Mot bakgrund av detta bötfällde CNPD företaget med 5 300 euro.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 5 GDPR, art 13 GDPR

Sanktionsavgift: 5 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 35FR/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.