Luxemburg: Företag bötfälls med 5 300 euro för olaglig användning av bevakningskamera

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) har bötfällt ett företag med 5 300 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget hade installerat 75 bevakningskameror i sina lokaler samt spårningsutrustning i några av de fordon som de anställda använde för att åka till kunder. Några av dessa kameror täckte bland annat delar av en offentlig gata och en privat grannfastighet. Under sin utredning upptäckte CNPD också att kamerorna täckte de anställdas kafeteria, vilket gjorde det möjligt att övervaka de anställda utanför deras arbetstid.

Enligt CNPD utgjorde detta ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. CNPD konstaterade också att företaget inte i tillräcklig utsträckning uppfyllt sina informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR. Mot bakgrund av detta bötfällde CNPD företaget med 5 300 euro.

Ta del av beslutet, endast tillgänglig på franska, här.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 5 GDPR, art 13 GDPR

Sanktionsavgift: 5 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 35FR/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.