Luxemburg: Företag bötfälls med 3 000 euro för olaglig kamerabevakning på arbetsplatsen

Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) har bötfällt ett företag med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget installerat ett kamerabevakningssystem för att skydda företagets egendom och personal. Kamerorna fångade dock också delar av de anställdas arbetsområden.

CNPD konstaterade att företaget agerat i strid med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. CNPD konstaterade också att det skett en överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 13 GDPR genom att företaget inte informerat de anställda på ett korrekt sätt om kamerabevakningen.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 12FR/2022

Beslutsdatum: 2022-06-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.