Luxemburg: Företag bötfälls med 3 000 euro för olaglig kamerabevakning på arbetsplatsen

Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) har bötfällt ett företag med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget installerat ett kamerabevakningssystem för att skydda företagets egendom och personal. Kamerorna fångade dock också delar av de anställdas arbetsområden.

CNPD konstaterade att företaget agerat i strid med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. CNPD konstaterade också att det skett en överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 13 GDPR genom att företaget inte informerat de anställda på ett korrekt sätt om kamerabevakningen.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 12FR/2022

Beslutsdatum: 2022-06-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.