Luxemburg: Företag bötfälls med 18 000 euro för brott mot GDPR:s regler om dataskyddsombud

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) har bötfällt ett icke namngivet företag med 18 000 euro för brott mot artiklarna 38.1-2 och 39.1 (a) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige dels inte involverat dataskyddsombudet i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, dels misslyckats med att tillhandahålla dataskyddsombudet nödvändiga resurser så att denne kan utföra sina uppgifter. CNPD ansåg därför att företaget brutit mot artiklarna 38.1-2 och 39.1 (a) GDPR.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 38 GDPR, art. 39 GDPR

Sanktionsavgift: 18 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 18FR/2021

Beslutsdatum: 2021-05-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.