Luxemburg: Företag bötfälls med 18 000 euro för brott mot GDPR:s regler om dataskyddsombud

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) har bötfällt ett icke namngivet företag med 18 000 euro för brott mot artiklarna 38.1-2 och 39.1 (a) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige dels inte involverat dataskyddsombudet i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, dels misslyckats med att tillhandahålla dataskyddsombudet nödvändiga resurser så att denne kan utföra sina uppgifter. CNPD ansåg därför att företaget brutit mot artiklarna 38.1-2 och 39.1 (a) GDPR.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 38 GDPR, art. 39 GDPR

Sanktionsavgift: 18 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 18FR/2021

Beslutsdatum: 2021-05-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.