Luxemburg: Företag bötfälls med 18 000 euro för brott mot GDPR:s regler om dataskyddsombud

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) har bötfällt ett icke namngivet företag med 18 000 euro för brott mot artiklarna 38.1-2 och 39.1 (a) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige dels inte involverat dataskyddsombudet i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, dels misslyckats med att tillhandahålla dataskyddsombudet nödvändiga resurser så att denne kan utföra sina uppgifter. CNPD ansåg därför att företaget brutit mot artiklarna 38.1-2 och 39.1 (a) GDPR.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 38 GDPR, art. 39 GDPR

Sanktionsavgift: 18 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 18FR/2021

Beslutsdatum: 2021-05-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.