Luxemburg: Företag bötfälls med 13 200 euro för otillräcklig involvering av dataskyddsombudet

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) har bötfällt ett företag med 13 200 euro för brott mot artiklarna 38.1 och 39.1 (b) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget dels underlåtit att involvera dataskyddsombudet i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, dels inte haft någon strategi för dataskydd för att visa att dataskyddsombudet utfört sina uppgifter på ett adekvat sätt. CNPD konstaterade därmed att företaget agerat i strid med reglerna om dataskyddsombudets ställning enligt artikel 38.1 GDPR och dataskyddsombudets uppgifter enligt artikel 39.1 (b) GDPR. Mot bakgrund av detta bötfällde CNPD företaget med 13 200 euro.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 38 GDPR, art. 39 GDPR

Sanktionsavgift: 13 200 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36FR/2021

Beslutsdatum: 2021-10-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.