Luxemburg: Företag bötfälls med 13 200 euro för otillräcklig involvering av dataskyddsombudet

Luxemburgs dataskyddsmyndighet Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) har bötfällt ett företag med 13 200 euro för brott mot artiklarna 38.1 och 39.1 (b) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget dels underlåtit att involvera dataskyddsombudet i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, dels inte haft någon strategi för dataskydd för att visa att dataskyddsombudet utfört sina uppgifter på ett adekvat sätt. CNPD konstaterade därmed att företaget agerat i strid med reglerna om dataskyddsombudets ställning enligt artikel 38.1 GDPR och dataskyddsombudets uppgifter enligt artikel 39.1 (b) GDPR. Mot bakgrund av detta bötfällde CNPD företaget med 13 200 euro.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Land: Luxemburg

Lagrum: Art. 38 GDPR, art. 39 GDPR

Sanktionsavgift: 13 200 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 36FR/2021

Beslutsdatum: 2021-10-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.