Litauen: VS FITNESS bötfälls med 20 000 euro för olaglig användning av fingeravtryck

Den litauiska tillsynsmyndigheten för dataskydd, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (“VDAI”), har bötfällt UAB VS FITNESS med 20 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), (c), 9.1, 13.1-2, 30 och 35.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att VDAI tagit emot ett klagomål från en person som uppgett att VS FITNESS krävt att medlemmar lämnar sitt fingeravtryck för att använda tjänsterna på fitnessklubben. VDAI inledde därför en granskning av VS FITNESS. Granskningen visade bland annat att kundernas samtycke till att VS FITNESS fick använda deras fingeravtryck för att komma in på anläggningen inte var frivilligt eftersom det inte fanns några alternativa identifieringsmöjligheter. Därutöver ansåg VDAI att VS FITNESS olagligt behandlat anställdas fingeravtryck och att VS FITNESS misslyckats med att ange ändamålen och på vilken rättslig grund företaget behandlat de anställdas biometriska uppgifter. Vidare har VS FITNESS inte genomfört en konsekvensbedömning avseende dataskydd för personuppgiftsbehandlingen, eller kunnat visa nödvändigheten och proportionaliteten i behandlingen av de anställdas fingeravtryck. Enligt VDAI har även VS FITNESS inte uppfyllt sina informationsskyldigheter enligt GDPR.

Mer information

Myndighet: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)

Land: Litauen

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 9 GDPR, art. 13 GDPR, art. 35 GDPR

Skadestånd: 20 000 euro

Mottagare: UAB VS FITNESS

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-06-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.