Lichtenstein: DSS anser att användningen av Google Analytics är olaglig

Liechtensteins dataskyddsmyndighet Die Datenschutzstelle Fürstentum Liechtenstein (DSS) har publicerat ett uttalande om användningen av Googles webbanalysverktyg Google Analytics. Uttalandet kommer efter beslut från flera dataskyddsmyndigheter runt om i hela Europa.

Enligt DSS har man redan i sin verksamhetsrapport för 2020 lyft fram de dataskyddsfrågor som uppstår vid användningen av Google Analytics. Sedan domen i målet Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (C-311/18) (Schrems II-målet), finns det enligt DSS ingen rättslig grund för att motivera överföringen av personuppgifter till USA i samband med användningen av Google Analytics, trots att Google Analytics tillåter anonymisering av ip-adresser, en funktion som kan genomföras av webbplatsoperatörer.

Enligt DSS har myndighetens åsikt nu bekräftats av beslut från andra dataskyddsmyndigheter i Europa i samband med None of your business (noyb) 101 klagomål om användningen av Google Analytics (läs mer om detta här). Dessutom noterade DSS att noyb också lämnat in tre klagomål till DSS avseende liechtensteinska företag och institutioner, klagomål som därefter drogs tillbaka efter att de berörda företagen snabbt upphört med användningen av Google Analytics.

I sitt uttalande uppmanar DSS nu berörda företag och institutioner att utforma sina webbplatser i enlighet med dataskyddsreglerna och att använda alternativa lagliga lösningar i stället för Google Analytics.

Mer information

Källa: DSS:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.