Lichtenstein: DSS anser att användningen av Google Analytics är olaglig

Liechtensteins dataskyddsmyndighet Die Datenschutzstelle Fürstentum Liechtenstein (DSS) har publicerat ett uttalande om användningen av Googles webbanalysverktyg Google Analytics. Uttalandet kommer efter beslut från flera dataskyddsmyndigheter runt om i hela Europa.

Enligt DSS har man redan i sin verksamhetsrapport för 2020 lyft fram de dataskyddsfrågor som uppstår vid användningen av Google Analytics. Sedan domen i målet Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (C-311/18) (Schrems II-målet), finns det enligt DSS ingen rättslig grund för att motivera överföringen av personuppgifter till USA i samband med användningen av Google Analytics, trots att Google Analytics tillåter anonymisering av ip-adresser, en funktion som kan genomföras av webbplatsoperatörer.

Enligt DSS har myndighetens åsikt nu bekräftats av beslut från andra dataskyddsmyndigheter i Europa i samband med None of your business (noyb) 101 klagomål om användningen av Google Analytics (läs mer om detta här). Dessutom noterade DSS att noyb också lämnat in tre klagomål till DSS avseende liechtensteinska företag och institutioner, klagomål som därefter drogs tillbaka efter att de berörda företagen snabbt upphört med användningen av Google Analytics.

I sitt uttalande uppmanar DSS nu berörda företag och institutioner att utforma sina webbplatser i enlighet med dataskyddsreglerna och att använda alternativa lagliga lösningar i stället för Google Analytics.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.