Outsourcing av molntjänster kräver överväganden rörande sekretess och skydd av personuppgifter. Vilka är dessa överväganden och hur kan du säkerställa en korrekt hantering av sekretessreglerad information?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagsworkshop med fokus på hur molntjänster och outsourcing ska hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighet- och sekretesslagen. Även amerikanska Cloud Act kommer att diskuteras. 

Under denna intensiva halvdagsworkshop kommer vi att titta närmare på de olika regelverk som gäller för molntjänster och outsourcing och träna på att hantera dessa på lämpligt sätt. Vi kommer att gå igenom vilka risker som finns med att använda molntjänster i offentlig sektor och ge handfasta förslag på åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa en korrekt hantering av sekretessreglerad information. 

Dagen inleds med en kort genomgång av regelverket för molntjänster och outsourcing och en introduktion av eSams vägledning om sekretess och persondataskydd. Därefter delas deltagarna in i mindre arbetsgrupper varpå grupperna, med hjälp av våra kursledare, går igenom en fallstudie för outsourcing av molntjänster steg för steg. Dagen avslutas med en sammanfattning från kursledaren som belyser de viktigaste lärdomarna från arbetet och andra punkter som är viktiga att tänka på i det dagliga arbetet.

Efter workshopen kommer du kunna:

 • Analysera verksamhetens behov av molntjänsten
 • Hålla sekretessreglerade uppgifter eller uppgifter med hög säkerhetsklass utanför molntjänsten
 • Analysera de rättsliga kraven för att kunna nyttja molntjänsten
 • Värdera vilken betydelse och vilket värde den information som ska behandlas i molntjänsten har för verksamheten
 • Bedöma vilka risker finns det för verksamheten att nyttja molntjänsten
 • Bedöma vilka funktionella och icke-funktionella krav verksamheten behöver ställa för molntjänsten samt leverantören av molntjänsten
 • Veta hur verksamheten ska arbeta med uppföljning och leverantörsstyrning kopplat till molntjänsten
 • Ta fram en exitplan för att i framtiden kunna lämna tilltänkt molntjänsten
 • Bedöma vilka risker Cloud Act kommer att innebära för din verksamhet

Vanliga frågor

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.15-10.30 Fika
 • 10.30-12.00 Pass II

09.00-10.15 Pass I

Vi repeterar de viktigaste bestämmelserna om molntjänster och går igenom vilka kompletterade regelverk som gäller för en korrekt hantering av sekretessreglerad information.

10.15-10.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

10.30-12.00 Pass II

Deltagarna delas in i mindre arbetsgrupper varpå grupperna går igenom en fallstudie om sekretess och persondataskydd. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinierade brytpunkter. Dagen avslutas med en sammanfattning från kursledaren.

Metodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under workshopen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Grupparbeten
 • Brainstorming
 • Fallstudier

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Målet med workshopen

Workshopen syftar till att ge dig den kunskap som krävs för att kunna bedöma huruvida en planerad användning av en molntjänst är förenlig med gällande krav. Målet uppnås genom att vi med hjälp av en fallstudie går igenom vilka risker som finns med att använda molntjänster i offentlig sektor och ge handfasta förslag på åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa en korrekt hantering av sekretessreglerad information. Med kursledares hjälp får du verktyg, konkreta tips och träning på hur molntjänster kan du kan fatta beslut om att använda molntjänster i din verksamhet. 

Som deltagare får du: 

 • Kunskap om samtliga regelverk som gäller för molntjänster i offentlig sektor
 • Verktyg för att fatta beslut om användningen av molntjänster i din verksamhet.
 • En omfattande fallstudie där du får öva på praktisk tillämpning av gällande regelverk.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet i grupp och med andra deltagare.   

Workshopen vänder sig till offentliga verksamheter som står inför ett beslut om att använda molntjänster. Även privata företag som deltar i offentliga upphandlingar av molntjänster har nytta av workshopen.

Workshopen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

 • 2019-04-03WORKSHOP Molntjänster & outsourcing, 09.00-12.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top