Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd (kort ”DPIA” från det engelska (”data protection impact assessment”). Men hur gör man egentligen en sådan konsekvensbedömning i praktiken?

Vi erbjuder dig en fördjupande heldagsworkshop med fokus på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt den nya dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Vi ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din verksamhet.

Under denna intensiva heldagsworkshop kommer vi att genomföra en komplett konsekvensbedömning från början till slut. Konsekvensbedömningen baseras på fall från verkligheten och anpassas till de verksamheter som deltagarna representerar.

Dagen inleds med en kort genomgång av regelverket för konsekvensbedömningar och en introduktion av den mall för konsekvensbedömningar som vi använder i vår dagliga rådgivningsverksamhet. Därefter delas deltagarna in i mindre arbetsgrupper varpå grupperna, med hjälp av våra kursledare, går igenom mallen för konsekvensbedömningar steg för steg.

De första stegen bygger på att uppfylla dataskyddsförordningens formella krav på konsekvensbedömningar, som till exempel att bedöma huruvida regelverkets grundprinciper efterlevs eller om den planerade behandling av personuppgifter är proportionerlig. Under de sista stegen behandlar vi eventuella konsekvenser som kan resultera i dataskyddsrisker och sammaställer en åtgärdsplan för hur riskerna kan minimeras. Dagen avslutas med en sammanfattning från kursledaren som belyser de viktigaste lärdomarna från arbetet och andra punkter som är viktiga att tänka på i det dagliga arbetet.

Efter workshopen kommer du kunna:

 • Bedöma huruvida en behandling av personuppgifter kräver en konsekvensbedömning
 • Bedöma huruvida en genomförd konsekvensbedömning uppfyller dataskyddsförordningens formella krav
 • Genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd
 • Bistå i konsekvensbedömningar
 • Ge råd avseende konsekvensbedömningar
 • Använda vår mall för konsekvensbedömningar i din organisation
 • Vidareutveckla vår mall för konsekvensbedömningar för dina egna behov

Program

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.30-12.00 Pass II
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Pass III
 • 14.45-16.00 Pass IV

09.00-10.15 Pass I

Vi repeterar de viktigaste bestämmelserna om konsekvensbedömningar och går igenom den mall för konsekvensbedömningar som kommer att användas under dagen.

10.30-12.00 Pass II

Deltagarna arbetar i mindre grupper och genomför en fallstudiebaserad konsekvensbedömning. Deltagarna coachas fortlöpande av våra kursledare. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinierade brytpunkter.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Arbetet med den fallstudiebaserade konsekvensbedömningen fortsätter. Fokus byts till själva bedömningen av konsekvenser som kan uppstå i samband med en personuppgiftsbehandling. Deltagarna choachas fortlöpande av våra kursledare. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinierade brytpunkter.

14.45-16.00 Pass IV

Arbetet med den fallstudiebaserade konsekvensbedömningen fortsätter. Fokus byts till själva bedömningen av konsekvenser som kan uppstå i samband med en personuppgiftsbehandling. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinerade brytpunkter. Dagen sammanfattas av kursledaren.

Metodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under workshopen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Grupparbeten
 • Brainstorming
 • Fallstudier

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Målet med workshopen

Workshopen syftar till att ge dig den kunskap som krävs för att kunna genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Målet uppnås genom att vi gör en hel konsekvensbedömning från början till slut under workshopen. Med kursledares hjälp får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan genomföra konsekvensbedömningar på egen hand i din verksamhet.

Som kursdeltagare får du: 

 • Praktisk kunskap i genomförandet av konsekvensbedömningar avseende dataskydd.
 • Verktyg för att lägga upp en process för konsekvensbedömningar avseende dataskydd.
 • En omfattande fallstudie där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet i grupp och med andra deltagare.   

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

 

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

 • 2019-04-04WORKSHOP Konsekvensbedömningar, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top