Skräddarsydda kurser

Behöver ni grundläggande kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) eller behöver ni kunskaperna för att ta fram ett nytt ramverk för informationssäkerhet? Då kan en skräddarsydd kurs vara ett perfekt alternativ.

En skräddarsydd kurs innebär att både innehåll och form helt tas fram efter er marknad, verksamhet och er aktuella situation. Sedan utarbetar vi övningar och som är anpassade efter deltagarnas yrkesroll och de situationer de kommer att möta, för att ge maximal träning inför verkligheten.

Om det är ett smalt, väl definierat område där ni behöver förstärka er kompetens, till exempel rutiner för kundtjänst vid behandling av personuppgifter, väljer ni det område som är aktuellt. Om ni istället vill ta ett större grepp och till exempel genomföra en genomgång av dataskyddsförordningen för hela verksamheten, eller en grundutbildning för ett nytillsatt dataskyddsombud eller annan medarbetare som ska delta i det dagliga dataskyddsarbetet, kombinerar vi de kurser som är aktuella för er och lägger upp en utbildningsplan.

Kursformat som passar dig

Vi erbjuder skräddarsydda kurser inom alla våra verksamhetsområden. Kurserna genomförs där det passar er bäst, på plats hos er, i externa lokaler eller i via videokonferens. Anser du att ni är för få, kan ni gå ihop med andra verksamheter på orten. Våra kurser hålls framför allt på svenska, men vi kan även genomföra våra kurser på engelska och tyska. 

Våra skräddarsydda kurser beställs av företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja verksamhetens kompetens. Givetvis anpassar vi inriktningen i kursen för att göra den maximalt relevant och situationsanpassad för dig. Vi har gedigen erfarenhet av att förklara komplexa regelverk, och ta fram övningar som tränar er för just de situationerna.

Exempel på kursformat:

 • Seminarium
 • Heldagskurs
 • Halvdagskurs
 • Workshop
 • Intensivkurs
 • Föreläsning

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning avseende dataskydd, offentlig rätt och informationssäkerhet.

Exempel på genomförda kurser

Under åren har vid genomfört en rad olika skräddarsydda kurser för stora och små grupp i flertalet typer av verksamheter. Nedan ser du några exempel på kurser som vid genomfört:

 • Grundkurs i dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Fördjupningskurs i dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Kurs om GDPR, OSL och molntjänster
 • GDPR och informationssäkerhet
 • Privacy by Design i praktiken
 • GDPR och personuppgifter i arbetslivet
 • Informationssäkerhet och sekretess ur ett legalt perspektiv

Hittar du inte det du söker? Hör gärna av dig så kan vi tillsammans ta fram just den kurs du behöver i din verksamhet. Med vår bredd och internationella kompetens är möjligheterna att forma den kurs just ni behöver nästintill obegränsad.

Vanliga frågor

Priset baseras på en rad olika faktorer som deltagarantal, kurslängd, kursinnehåll och kursens geografiska placering. Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser i hela Sverige och våra kurser kan hållas i dina lokaler, på en konferensanläggning eller via videokonferens. Med våra webbaserade kurser får du möjlighet till kompetensutveckling online. Ett effektivt upplägg som ger hela organisationen möjlighet till vidareutbildning på ett lättillgängligt och bekvämt sätt framför datorn, mobilen eller läsplattan.

Vi erbjuder kurser från en till flera hundra deltagare.

Våra kurser hålls framför allt på svenska, men vi kan även genomföra våra kurser på engelska och tyska.

Det beror helt på vilken kurs du beställer. Vi kan hjälpa dig med allt från enkla introduktionskurser till fördjupningskurser inom ett väl definierat område där ni behöver förstärka er kompetens.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.