Offentlighetsprincipen och sekretess (distanskurs)

Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster tillsammans med att cyberhoten ökar i ett digitaliserat samhälle innebär stora utmaningar för en lagenlig hantering av sekretessbelagda uppgifter. Utmaningarna gäller såväl för myndigheter, regioner, kommuner och andra typer av offentliga verksamheter som för leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter till offentliga aktörer. Detta kräver att både utbildade jurister och icke-jurister ska kunna tolka och tillämpa reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar, och inte minst vad som gäller vid sekretessbedömningar.

Kursen ger dig en grundlig genomgång av rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och av begränsningarna av denna rätt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Under kursen redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller inte, hur allmänna handlingar ska registreras och frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Vi tittar också närmare på reglerna om sekretess, vem som måste iaktta sekretessregleringen, hur dessa sekretessregler ska läsas och hur en sekretessbedömning går till i praktiken.

Kursen riktar sig till alla som arbetar i offentliga verksamheter eller som på annat sätt kommer i kontakt med allmänna handlingar och sekretessbelagda uppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta gällande regelverks krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen ger vi dig en grundlig genomgång av rättsreglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, och reglernas koppling till exempelvis dataskyddsförordningen. Vi kommer också att ta upp praxis från domstolar, JO-beslut samt olika förarbets- och myndighetsuttalanden.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är offentlighetsprincipen?
 • Vilka begränsningar finns i offentlighetsprincipen?
 • Vad är en allmän handling?
 • När blir en handling allmän?
 • Vad ska diarieföras och varför?
 • Hur ska handlingar lämnas ut?
 • Är det möjligt att överklaga ett beslut om utlämning?
 • Vad är sekretess?
 • Vem måste iaktta sekretessregleringen?
 • Hur ska sekretessregler läsas?
 • Hur görs en sekretessbedömning?
 • Hur vet man om sekretessen är stark eller svag på ett visst område?
 • Vad menas med sekretessbelagda uppgifter?
 • Finns det undantag från sekretessen?
 • Finns det sanktioner vid brott mot sekretessen?
 • Hur överklagas beslut om att inte lämna ut en handling?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

o9.30-10.15 Pass I

Vi går igenom offentlighetsprincipen med tonvikt på den grundlagsenliga rätten att ta del av allmänna handlingar. Under genomgången redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller inte, hur allmänna handlingar ska registreras samt frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi tittar närmare på reglerna om sekretess, med tonvikt på offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad. Vi går även igenom en metod för att kunna hantera frågor om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter i praktiken.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Under kursen får du de grundläggande kunskaperna som krävs för att hantera offentlighets- och sekretessfrågor på ett säkert sätt.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.