samuel-zeller-vpR0oc4X8Mk-unsplash

Grundkurs i förvaltningsrätt (distans)

Förvaltningsrätten styr förutsättningarna för såväl myndighetsutövning som vad den enskilde kan kräva vid myndighetskontakter. Den styr också hur ett ärende ska inledas, handläggas och avslutas utifrån krav på maximal effektivitet och maximal rättssäkerhet. Den första juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Därutöver finns det en uppsjö av andra lagar som du som jobbar inom offentlig förvaltning måste känna till och följa i ditt dagliga arbete.

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av reglerna i förvaltningslagen och tillhörande regelverk. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär. Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som praktiska moment där kursdeltagarna ska arbeta med och lösa frågor som rör allmän förvaltningsrätt.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig främst till handläggare, jurister och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning. Kursen passar både för dig som är ny som handläggare i offentlig förvaltning och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i förvaltningslagen och ger en översikt av rättssystemet och de regler som berör myndighetsutövning. Du får kunskap om bland annat hur ett ärende kommer in till en myndighet, hur ett ärende ska handläggas, kommunikation med enskilda, dokumentation samt beslut och överklagande. Under kursen tar vi också upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och konkreta tips på hur du kan agera i olika handläggningssituationer.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är god myndighetsutövning?
 • Vilka krav ställs på myndigheter och tjänstemän?
 • Vilka roller har JK och JO?
 • Vilka är regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering?
 • Vad är skillnaden mellan förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen?
 • Vilka förvaltningsrättsliga principer gäller enligt förvaltningslagen?
 • Vad innebär begreppen legalitet, objektivitet och proportionalitet?
 • Vad händer när någon inleder ett ärende?
 • Vilka regler gäller när du ska bereda ett ärende?
 • Hur utreder du ett ärende effektivt?
 • Vilka regler gäller för kommunikation och dokumentation under ärendets gång?
 • Vad gäller när du ska fatta beslut?
 • Vad innebär utrednings- och motiveringsplikten?
 • Vad händer när det blir fel?
 • Vilket ansvar har en tjänsteman?
 • Vad gäller vid rättelse och ändring av beslut?
 • Vad är skillnaden mellan omprövning och överklagande?
 • Hur gör parter som är missnöjda med en myndighets beslut?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

Dag 1: Förvaltningsrättens grunder

9.00-10.15 Pass I

Vi går igenom grunderna i den nya förvaltningslagen och den myndighetsutövning som sker inom stat, kommun och andra myndigheter. Vi tittar närmare på några av de krav som ställs på myndigheterna och tjänstemän, samt vilka roller JO och JK har i sammanhanget.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom begreppet myndighetsutövning och förvaltningslagens grundläggande principer som legalitet, objektivitet och proportionalitet. Vi beskriver särskilt hur den nya förvaltningslagen utformats för att öka den enskildas rättssäkerhet.

Dag 2: Ärendehandläggning, beslut & beslutsmotivering

09.00-10.15 Pass III

Vi beskriver förvaltningslagens regler för ärendehandläggning och vilka åtgärder som behöver vidtas för att de rättsliga kraven ska kunna uppfyllas. Vi definierar olika roller och ansvar i ärendehandläggningen samt hur ett ärende ska hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass IV

Vi tittar närmare på uppbyggnaden av beslut och beslutsmotivering samt vad utrednings- och motiveringsplikten innebär i praktiken. Vi definierar skillnaden mellan omprövning och överklagande och vad en part kan göra som är missnöjd med en myndighets beslut.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i förvaltningslagen och diskutera hur den dagliga myndighetsutövningen har förändrats. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av förvaltningslagen och tillhörande regelverk.
 • God överblick av lagar och regler som styr förvaltningen i Sverige.
 • Verktygen för att behärska ärendehandläggning, beredning och beslut, samt förstå rättsverkningarna av myndighetsbeslut.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Cisco Webex. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Cisco Webex som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig främst till handläggare, jurister och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning. Kursen passar både för dig som är ny som handläggare i offentlig förvaltning och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?