marek-levak-1591307-unsplash

GDPR – Skola, förskola och vuxenutbildning (distans)

Hantering av personuppgifter i skolan och andra utbildningsverksamheter har ökat kraftigt i samband med en allt snabbare digitalisering. Samtidigt blir en laglig hantering av personuppgifter allt mer komplex på grund av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att lärare och annan personal som jobbar i skolan, förskolan eller på vuxenutbildning behöver ha en grundläggande förståelse för dataskyddsreglerna för att garantera skyddet av elevers personliga integritet.

Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens och skollagens nya spelregler inom utbildningsområdet. Vi tittar närmare på reglerna för bland annat publicering av bilder, användning av molntjänster, omdömen, betyg och utvecklingssamtal. Vi ger dig tips och råd i valet av rättslig grund för din personuppgiftsbehandling och tar upp aktuella fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig till alla som jobbar i skolan, förskolan och vuxenbildning inom såväl privat som offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom dataskyddsförordningens nya spelregler på utbildningsområdet. Vi tittar närmare på när personuppgifter får behandlas i utbildningsverksamheter med fokus på digitala verktyg. Vi tittar också på skillnaderna mellan dataskyddsförordningen och kompletterande bestämmelser i svenska lagar och andra författningar samt tar upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • När behandlas personuppgifter på utbildningsområdet?
 • Vad menas med särskilda kategorier av personuppgifter?
 • Vilka principer gäller för behandling av personuppgifter?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
 • När måste jag hämta in ett samtycke från elever eller vårdnadshavare?
 • Får skolan publicera bilder av elever på sin Facebooksida?
 • Vad gäller avseende elevlistor, omdömen, betyg och utvecklingssamtal?
 • Vilka rättigheter har eleverna?
 • När måste jag informera eleverna om min personuppgiftsbehandling?
 • När är det tillåtet att använda molntjänster?
 • När får sociala medier användas för att organisera skolarbete?
 • Är det lämpligt att elever använder Google Docs och andra molntjänster i projektarbeten eller för sina läxor?
 • Vilka digitala läromedel är tillåtna att använda?
 • Vad ska jag tänka på om jag vill anlita ett personuppgiftsbiträde?
 • Vilka uppgifter får samlas in i samband med utredningar?
 • Hur ska uppgifter om hälsa eller andra känsliga uppgifter hanteras?
 • I vilka situationer är det tillåtet att använda kameraövervakning?
 • Vag gäller avseende sekretess?
 • Vilka är sanktionerna för de som inte följer regelverket?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika aktörer på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk inom utbildningsområdet och beskriver utvecklingen mot ett harmoniserat europeiskt regelverk. Vi tittar närmare på de principer som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten i praktiken.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass II

Vi beskriver elevernas rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver går vi igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på informationssäkerhet, användning av molntjänster och anmälan av personuppgiftsincidenter.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav inom utbildningsområdet. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan anpassa din verksamhet för dataskyddsförordningens regler.

Som kursdeltagare får du:

 • Kunskap om personuppgifter inom utbildningsområdet.
 • Verktyg för att arbeta med personuppgifter i det dagliga arbetet.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Cisco Webex. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Cisco Webex som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, rektorer, skolchefer, lärare, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor på utbildningsområdet inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?