sonja-langford-357-unsplash

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är omfattande och påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. För att underlätta för dig som redan är igång, eller dig som inte har börjat ännu, erbjuder vi denna praktiska intensivkurs som ger dig verktygen du behöver för att uppfylla de nya kraven.

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen och diskuterar hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats. Vi diskuterar förändringarna ur såväl ett juridiskt som ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild av det nya regelverket och vilka anpassningar och förändringar som behöver genomföras. Kursen riktar sig till samtliga som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under en intensiv heldag går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på konkreta åtgärder för att möta kraven. Vi tittar också på skillnaderna mellan dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen samt tar upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • GDPR – är det ett nödvändigt ont eller möjlig affärsnytta?
 • Hur ska jag hantera att missbruksregeln har försvunnit?
 • När måste jag informera mina kunder om behandlingen?
 • Vilka är de nya formkraven på samtycke?
 • Vad innebär “rätten att bli glömd” och “dataportabilitet”?
 • Vad innebär principerna Privacy by Design och Privacy by Default?
 • Behöver jag föra ett register över min personuppgiftsbehandling?
 • När måste jag anmäla en personuppgiftsincident?
 • Måste jag göra en konsekvensbedömning?
 • När är det obligatoriskt att ha ett dataskyddsombud?
 • Vad gäller vid överföring av personuppgifter till tredjeland?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och beskriver utvecklingen mot ett harmoniserat europeiskt regelverk. Vi definierar begreppet behandling, inkluderat skillnaderna mellan strukturerad respektive ostrukturerad behandling, och innebörden av begreppet personuppgift.

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom de grundprinciper som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten. Särskilt fokus riktas mot de nya och ökade kraven på samtycke.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Vi beskriver de registrerades rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver går vi igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på anmälan av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och dataskyddsombud.

14.45-16.00 Pass IV

Vi tittar på möjligheter för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES inkluderat överföringar till USA med hjälp av Privacy Shield. Vi beskriver tillsynsmyndigheternas roll, befogenheter och förfaranden inkluderat eventuella påföljder vid överträdelser.

Kursmål

Syftet med intensivkursen är att hjälpa dig som redan är igång, eller dig som inte har börjat ännu, att sätta dig in i vad dataskyddsförordningen innebär och ta ställning till vilka åtgärder som du behöver vidta. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Gedigen genomgång av dataskyddsförordningen.
 • Verktyg för att kartlägga och inventera befintlig personuppgiftsbehandling.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

25 SEPTEMBER 2019

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen, kl. 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

20 NOVEMBER 2019

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen, kl. 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

25 SEPTEMBER 2019

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen, kl. 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

8 500 kr (exkl. moms)

 

20 NOVEMBER 2019

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen, kl. 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

8 500 kr (exkl. moms)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?