iphone-6-apple-ios-iphone-46225

GDPR – Informationssäkerhet (distans)

Information är en av de viktigaste tillgångarna i våra verksamheter och informationssäkerhet handlar om åtgärder som på bästa skyddar och hanterar vår information. Med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer kraven på informationssäkerheten att skärpas ytterligare, men vilka är dessa krav och vad kommer de innebära för din verksamhet?

Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens (GDPR) krav på informationssäkerhet ur ett juridiskt perspektiv. Vi ger dig verktyg för att ta fram en dataskyddsstrategi för informationssäkerhet och visar hur du kan använda den i din organisation. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut om informationssäkerhet från Datainspektionen.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig till alla som jobbar med informationssäkerhetsfrågor inom såväl privat som offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de krav på säkerhetsåtgärder som du behöver vidta gällande till exempel kryptering, tvåfaktorsautentisering och behörighetsstyrning. Du får också veta mer om vad det uttryckliga kravet på incidentrapportering omfattar och hur du kan arbeta proaktivt för att säkra att din verksamhet lever upp till den nya dataskyddsförordningen.

Efter kursen kan du svara på frågor som:

 • Vad är skillnaden mellan inbyggt dataskydd och informationssäkerhet?
 • Vilka säkerhetsstandarder är lämpliga att utgå ifrån?
 • Ska jag tillåta “Bring you own device”?
 • Vad gäller för mobila enheter?
 • Hur hanterar jag distansarbete?
 • Hur begränsar jag åtkomsten till personuppgifterna?
 • Måste jag kryptera känsliga personuppgifter?
 • Vilken autentiseringslösning ska jag välja för min behandling?
 • Hur förhindrar jag fel vid konfiguration av webbapplikationer?
 • Får jag använda loggar för att utreda felaktig åtkomst till personuppgifter?
 • När behöver jag göra en anmälan om inträffad personuppgiftsincident?
 • Vilka funktionella krav ska jag ställa vid inköp av att nytt it-system?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.15 Pass I

Vi introducerar grunderna i informationssäkerhet ur ett juridiskt perspektiv och diskuterar laglighet, lämplighet och eventuellt tillkommande åtgärder enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi går också igenom det nya kravet på privacy by design och förklarar förhållandet till informationssäkerhet.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass II

Vi tittar närmare på olika tekniska åtgärder för informationssäkerhet som till exempel kryptering, tvåfaktorsautentisering och behörighetsstyrning. Därefter diskuterar hur vi ska hantera mobila enheter, distansarbete och bring your own device, samt vad som ska göras vid en misstänkt eller inträffad personuppgiftsincident.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på tekniska åtgärder för god informationssäkerhet. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan anpassa din verksamhet för dataskyddsförordningens regler.

Som kursdeltagare får du: 

 • Fördjupning i de tekniska aspekterna av dataskyddsförordningen.
 • Verktyg att lägga upp en dataskyddsstrategi för informationssäkerhet.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktisk checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Skype)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

19 SEPTEMBER 2019

GDPR – Informationssäkerhet (distans), 19 september 2019, kl. 09.00-12.00, Online (Skype)

27 NOVEMBER 2019

GDPR – Informationssäkerhet (distans), 27 november 2019, kl. 09.00-12.00, Online (Skype)

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Skype. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Skype som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-ansvariga, informationssäkerhetssamordnare, säkerhetsansvariga, it-konsulter, systemutvecklare, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Skype)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt

KURSTILLFÄLLEN

19 SEPTEMBER 2019

GDPR – Informationssäkerhet (distans), 19 september 2019, kl. 09.00-12.00, Online (Skype)

2 500 kr (exkl. moms)

 

27 NOVEMBER 2019

GDPR – Informationssäkerhet (distans), 27 november 2019, kl. 09.00-12.00, Online (Skype)

2 500 kr (exkl. moms)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?