patrick-perkins-350622-unsplash

GDPR – Incidenthantering (distans)

För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är det viktigt att organisationer som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. Men hur sker denna incidenthantering i praktiken?

Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på hur personuppgiftsincidenter ska hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Även incidenthantering enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, it-incidentrapporteringen för alla statliga myndigheter samt reglerna i den nya säkerhetsskyddslagen diskuteras.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig till alla som jobbar med personuppgifter inom såväl privat som offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de olika regelverken för incidenter och träna på att hantera dessa på lämpligt sätt. Vi kommer att titta närmare på vad en personuppgiftsincident är enligt dataskyddsförordningen och när det är nödvändigt att rapportera dessa incidenter till Datainspektionen. Vi kommer även gå igenom vad en anmälan om personuppgiftsincident ska innehålla och hur kan man förbereda denna anmälan på bästa sätt.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Bedöma huruvida en inträffad händelse utgör en personuppgiftsincident
 • Bedöma huruvida en inträffad händelse utgör en risk för registrerade
 • Bedöma huruvida en inträffad händelse ska anmälas in till behörig tillsynsmyndighet
 • Bistå vid incidentutredning
 • Bistå vid incidenthantering
 • Rapportera personuppgiftsincidenter till Datainspektionen
 • Meddela registrerade om inträffade incidenter
 • Ge råd avseende personuppgiftsincidenter
 • Skilja personuppgiftsincidenter mot incidenter enligt andra gällande regelverk
 • Rapportera rätt incident till rätt tillsynsmyndighet

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna om personuppgiftsincidenter och tittar närmare på vilka incidenter som kan förekomma enligt andra gällande regelverk.

10.15-10.30 Paus

14.30-16.00 Pass II

Vi går igenom konkreta exempel på vilka personuppgiftsincidenter som ska anmälas till Datainspektionen och hur en sådan anmälan ska se ut i praktiken. Vi kommer även gå igenom vad en anmälan om personuppgiftsincident ska innehålla och hur kan man förbereda denna anmälan på bästa sätt.

Kursmål

Kursen syftar till att ge dig den kunskap som krävs för att kunna bedöma huruvida en inträffad händelse utgör en personuppgiftsincident eller inte och hur denna ska rapporteras in till behörig tillsynsmyndighet. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan klassificera personuppgiftsincidenter på egen hand i din verksamhet.

Som kursdeltagare får du: 

 • Kunskap i klassificering och rapportering av personuppgiftsincidenter.
 • Verktyg för att lägga upp en process för personuppgiftsincidenter i din verksamhet.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktisk checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta 

Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Cisco Webex. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Cisco Webex som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-ansvariga, informationssäkerhetssamordnare, säkerhetsansvariga, it-konsulter, systemutvecklare, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?