appointment-book-blur-care-40568

GDPR – Hälsa & sjukvård (distans)

Att förstå EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är viktigt för varje organisation som hanterar personuppgifter, inte minst om du jobbar inom hälso- och sjukvården. Användningen av personuppgifter är avgörande inte bara för att tillhandahålla högkvalitativ hälso- och sjukvård till patienter, men också för förvaltningen av hälso- och sjukvårdens system och för medicinsk forskning.

Dataskyddsförordningen med sin kompletteringslagstiftning har tillämpats sedan den 25 maj 2018. Utöver dataskyddsförordningen finns även regler i nationell lagstiftning som gäller för viss personuppgiftsbehandling. Som exempel kan anföras bestämmelser om personuppgiftsbehandling och journalföring i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter på området. Men vad säger alla dessa regler och i vilken ordning ska de tillämpas?

Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens krav för alla som jobbar inom hälso- och sjukvården. Vi diskuterar hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats och tittar närmare på i vilken ordning de olika regelverken som bland annat dataskyddsförordningen, patientdatalagen, apoteksdatalagen, lagen om läkemedelsförteckning och receptregisterlagen ska tillämpas.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig till alla som jobbar inom arbetar inom hälso- och sjukvården, oavsett om du är privat eller offentlig utförare.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och ger dig tips och råd på konkreta åtgärder för att möta kraven. Vi tittar också på skillnaderna mellan dataskyddsförordningen och kompletterande bestämmelser i svenska lagar och andra författningar samt tar upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Efter kursen kan du svara på frågor som:

 • När behandlas personuppgifter i hälso- och sjukvården?
 • Vad är särskilda kategorier av personuppgifter?
 • Vad är känsliga personuppgifter?
 • Vilka principer gäller för behandling av personuppgifter?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
 • När krävs ett samtycke i hälso- och sjukvården?
 • Vilka är de nya formkraven på samtycke?
 • Vilka rättigheter har de registrerade?
 • När måste jag informera de registrerade om min personuppgiftsbehandling?
 • Vad gäller vid hantering av personuppgifter via internet eller via e-post inom vård och omsorg?
 • Hur ska uppgifter om hälsa eller andra känsliga uppgifter hanteras?
 • Vag gäller avseende sekretess?
 • Vad ska jag tänka på när det gäller informationssäkerhet?
 • När måste jag anmäla en personuppgiftsincident?
 • När måste jag göra en konsekvensbedömning?
 • Vad ska jag tänka på om jag vill anlita ett personuppgiftsbiträde?
 • Vad gäller användning av molntjänster?
 • Vad gäller vid överföring av personuppgifter till tredjeland?
 • Hur måste styrning av behörigheter utformas?
 • I vilka situationer är det tillåtet att använda kameraövervakning?
 • Vilka är sanktionerna för de som inte följer regelverket?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk inom hälso- och sjukvårdsområdet och beskriver utvecklingen mot ett harmoniserat europeiskt regelverk. Vi tittar närmare på de principer som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten.

10.15-10.30 Paus

10.30-12.00 Pass II

Vi beskriver de registrerades rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver går vi igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på informationssäkerhet, anmälan av personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar. Vi tittar också på möjligheter för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES och beskriver tillsynsmyndigheternas roll, befogenheter och förfaranden inkluderat eventuella påföljder vid överträdelser.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång i dataskyddsförordningens krav de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan anpassa din verksamhet för dataskyddsförordningens regler.

Som kursdeltagare får du: 

 • Kunskap om personuppgifter i hälso- och sjukvården.
 • Verktyg för att arbeta med personuppgifter i det dagliga arbetet.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Cisco Webex. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Cisco Webex som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, vårdpersonal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom hälso- och sjukvården i privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?