przemyslaw-marczynski-734230-unsplash

GDPR – Dataskyddsprinciper och rättsliga grunder

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer organisationen inför stora utmaningar. I och med att reglerna trädde i kraft den 25 maj 2018 krävs nya rutiner och processer vid behandling av personuppgifter – men hur kan du hantera personuppgifter på rätt sätt?

Vi erbjuder dig en fördjupande heldagskurs med fokus på dataskyddsförordningens grundläggande principer och rättsliga grunder vid behandling av personuppgifter.

Kursinnehåll

Under kursen får du lära dig mer om dataskyddsförordningens grundläggande principer som gäller för all personuppgiftsbehandling och hur du som personuppgiftsansvarig kan visa att principerna följs. Vi tittar också närmare på rättsliga grunder för såväl vanliga som känsliga personuppgifter och ger exempel på vilken grund som kan användas för en specifik behandling. Vi tar även upp avtalsmallar, fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vilka grundläggande principer gäller vid behandling av personuppgifter?
 • Vem är ansvarig och hur kan du visa att principerna följs?
 • Vad innebär finalitetsprincipen?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
 • Hur väljer jag rättslig grund för min behandling?
 • Kan jag ha flera olika rättsliga grunder för en personuppgiftsbehandling?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika rättsliga grunderna?
 • Vad innebär nödvändighetsrekvisitet när det gäller de rättsliga grunderna?
 • Hur uppfyller jag förordningens ökade formkrav på samtycke?
 • Vilka problem finns det med samtycke?
 • När är ett samtycke olämpligt?
 • Har använder jag samtycke som rättsliga grund i praktiken?
 • När kan jag använda en intresseavvägning?
 • Vad säger rättspraxis om den rättsliga grunden intresseavvägning?
 • Har väljer jag rättslig grund för känsliga personuppgifter?
 • Vilka samband finns det mellan de rättsliga grunderna och registrerades rättigheter?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.15 Pass I

Vi tittar närmare på dataskyddsförordningens grundprinciper som ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering och lagringsminimering. Vi beskriver varför finalitetsprincipen är så viktig.

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom de olika rättsliga grunderna som finns i dataskyddsförordningen och går igenom vad du behöver tänka på för att behandlingen ska vara tillåten.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Vi tittar närmare på kraven för samtycke, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika.

14.45-16.00 Pass IV

Vi går igenom vad rättspraxis om den rättsliga grunden intresseavvägning och tittar närmare på sambanden mellan de rättsliga grunderna och de registrerades rättigheter.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordninges grundläggande principer och rättsliga grunder vid behandling av personuppgifter och hur dessa regler kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen inom privat och offentlig sektor. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket. 

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning av dataskyddsförordningens grundläggande principer.
 • Kundskaperna för att kunna välja rätt rättsliga grund vid behandling av personuppgifter.
 • Exempel på samtyckesformuleringar som uppfyller lagens krav.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?