agenda-calendar-close-up-60032

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Detta innebär att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs och hur dessa är implementerade i den dagliga verksamheten.

Vi erbjuder dig en fördjupande heldagskurs där vi går igenom en metod för hur detta arbete kan bedrivas, hur personuppgiftsansvariga kan fullgöra de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen samt hur styrdokument och policys kan utformas på bästa sätt i verksamheten. Kursen riktar sig till samtliga som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under en intensiv heldag går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på hur du kan bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete i praktiken.

Kursen bygger på en arbetsbok innehållandes över 150 olika dataskyddsaktiviteter som varje personuppgiftsansvarig behöver ta hänsyn till när personuppgifter behandlas i verksamheten. Arbetsboken har tagits fram baserat på den erfarenhet som föreläsarna själva samlat på sig i egenskap av dataskyddsombud för såväl stora som små verksamheter. Arbetsboken ingår i kursmaterialet och skickas ut till deltagarna i samband med kursstart.

Under kursen behandlas också olika fallstudier samt den senaste praxisen från EU-domstolen och olika tillsynsmyndigheter i Europa.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Planera för ett strategiskt dataskyddsarbete
 • Granska efterlevnaden av dataskyddsförordningen
 • Systematiskt utvärdera och föreslå åtgärder för att förbättra verksamhetens arbete med dataskydd
 • Utveckla verksamhetens interna rutiner för dataskydd
 • Ta fram granskningsplaner, riskanalyser och rapporter till styrelsen
 • Planera för stickprovskontroller i verksamheten
 • Genomföra en internrevision av utvalda behandlingsområden
 • Sätta inhop en aktivitetskalender för ett löpande dataskyddsarbete
 • Hantera pratiska vardagsproblem som kan uppkomma för dataskyddsombud och andra dataskyddsansvariga

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.15 Pass I

Vi går igenom några viktiga grunder för ett strategiskt dataskyddsarbete och vad man som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa för tillsynsmyndigheter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

10.30-12.00 Pass II

Vi tittar närmare på några av de över 150 olika dataskyddsaktiviteter som varje personuppgiftsansvarig behöver ta hänsyn till när personuppgifter behandlas i verksamheten.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Vi fortsätter med att gå igenom de olika aktiviteter som varje personuppgiftsansvarig behöver ta hänsyn till när personuppgifter behandlas i verksamheten och diskuterar pratiska vardagsproblem som kan uppkomma för dataskyddsombud och andra dataskyddsansvariga.

14.45-16.00 Pass IV

Vi tittar närmare på reglerna om uppföljning och revision av en verksamhets behandling av personuppgifter och ger tips och råd på hur dataskyddsarbetet kan följas upp genom till exempel pappersgranskningar och stickprovskontroller.

Kursmål

Syftet med intensivkursen är att hjälpa alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete som lever upp till dataskyddsförordningens krav. Under kursen får du förrutom en omfattande arbetsbok olika verktyg och konkreta tips på hur du kan arbeta med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Som kursdeltagare får du:

 • En arbetsmetod för ett systematiskt dataskyddsarbete.
 • En arbetsbok innehållandes över 150 dataskyddsaktiviteter.
 • Förslag på aktiviteter som måste genomföras i alla verksamheter.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

19 MARS 2020

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken, kl. 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts att du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverket.

KURSFAKTA

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

19 MARS 2020

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken, kl. 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

8 500 kr (exkl. moms)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?