siyan-ren-14405-unsplash

GDPR – Marknadsföring

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stora förändringar för hur organisationer behandlar personuppgifter, inte minst när det gäller uppgifter på marknadsföringsområdet. Vilka är dessa förändringar och vad behöver du göra för att din kunddatabas ska uppfylla de nya kraven?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens (GDPR) nya spelregler på marknadsföringområdet. Vi tittar närmare på relgerna för direktmarknadsföring genom e-post och sms, och ger dig tips och råd i valet av rättslig grund för behandlingen. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom dataskyddsförordningens regler för direktmarknadsföring genom e-post och sms, och tittar närmare på hur personuppgifter som digitala fingeravtryck och cookies ska hanteras framöver. Vi går också igenom hur du kan arbeta förberedande med din kunddatabas och förklarar när personuppgifter får behandlas utan samtycke.

 Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Får jag skicka nyhetsbrev till mina kunder?
 • När är direktmarknadsföring tillåten?
 • När får jag skicka sms till mina kunder?
 • Krävs ett samtycke för marknadsföring?
 • Hur förändras kraven på opt-in?
 • Hur kan jag hantera e-post och hemsidor?
 • Vad behöver du tänka på gällande sociala medier?
 • Hur påverkas min kunddatabas?
 • När får personuppgifter hanteras utan samtycke?
 • Måste jag ha samtycke för användning av cookies?
 • Får jag dela kunduppgifter med samarbetspartners i reklamsyfte?
 • Hur kommer den nya e-privacyförordningen påverka mig?
 • Vilka sanktioner finns vid otillåten markndasföring?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

13.00-14.15 Pass I

Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper i dataskyddsförordningen och andra regelverk som berör direktmarknadsföring och behandling av kunddata, exempelvis marknadsföringslagen och nya e-privacyförordningen.

14.15-14.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

14.30-16.00 Pass II

Vi går igenom kraven för samtycke, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika. Vi tittar även på alternativ till samtycke och vad de nya informationskraven innebär i praktiken.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbehandling och hur dessa tillämpas på marknadsföringens område. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning i dataskyddsförordningen.
 • Verktyg för att arbeta förberendande med din kunddatabas.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 13.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar fika och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, marknadsförare, marknadschefer, CRM-ansvarig, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 13.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?