jose-alejandro-cuffia-792587-unsplash

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ska personuppgiftsansvariga som planerar en ny och riskfylld personuppgiftsbehandling göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna. Hur gör du en sådan konsekvensbedömning i praktiken?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på den nya dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser om konsekvensbedömningar och vad detta innebär för din organisation framöver. Vi går igenom en metod för en konsekvensbedömning avseende dataskydd och ger dig verktygen för att identifiera och klassificera riskfylld personuppgiftsbehandling.

Kursinnehåll

Under kursen får du lära dig en metod för att på egen hand göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Vi diskuterar när en sådan konsekvensbedömning är ett krav enligt dataskyddsförordningen och hur du kan använda sådana bedömningar för att minska riskera och identifiera åtgärder för personuppgfitsbehandling. Därutöver diskuterar vi en rad praktiska exempel och tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • När måste du göra en konsekvensbedömning?
 • Vad är skillnaden mot en risk- och sårbarhetsanalys?
 • Hur bedömer du risken för behandlingen?
 • Vad är skillnaden mellan begreppen risk och hög risk?
 • Hur identifierar du åtgärder för att minska risken?
 • Vilka bör vara med i arbetet att ta fram en konsekvensbedömning?
 • När behöver du förhandssamråda med Datainspektionen?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.15 Pass I

Vi introducerar begreppet konsekvensbedömning avseende dataskydd, och beskriver när sådana klassificeringar är ett krav enligt dataskyddsförordningen. Vi går igenom begreppen risk och hög risk och förklarar hur du ska göra sådana bedömningar i praktiken.

10.15-10.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom en metod för konsekvensbedömningar och övar på att genomföra sådana bedömningar genom exempel och fallstudier.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på konsekvensbedömning avseende dataskydd. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du: 

 • Fördjupning i reglerna avssende konsekvensdömningar.
 • Verktyg att göra egna riskklassificeringar.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktisk checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar fika och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?