eggmvfzafnkyp8u2hwwe

GDPR – HR-data

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stora förändringar för hur organisationer behandlar personuppgifter, inte minst när det gäller uppgifter om anställda. Vilka är dessa förändringar och vad behöver du göra för att uppfylla kraven?

Vi erbjuder dig en fördjupande genomgång av dataskyddsförordningen med fokus på säker och effektiv hantering av anställdas personuppgifter. Vi går igenom de vanligaste personuppgiftsbehandlingarna inom arbetslivet och ger dig tips och råd i valet av rättslig grund för behandlingen. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut om anställdas personuppgifter från Datainspektionen.

Kursinnehåll

Under kursen får du lära dig mer om dataskyddsförordningens påverkan personuppgifter inom arbetslivet och vad du behöver göra för att en behandling ska vara tillåten. Vi ger dig verktygen för att klassificera och hantera känsliga personuppgifter och diskuterar en rad exempel från praktiken.

Efter kursen kan du svara på frågor som:

 • Vilka bestämmelser i dataskyddsförordningen gäller för anställda?
 • Varför är dataskydd särskilt relevant i arbetslivet?
 • Hur förhindrar jag ändamålsglidning på personalavdelningen?
 • Får jag använda samtycke som rättslig grund för behandlingen?
 • Vilka personuppgifter får jag behandla om mina anställda?
 • Omfattas manuella anteckningar av förordningens regler?
 • Hur länge får jag spara uppgifter om anställda som slutat?
 • Får jag spara anställdas sjukintyg?
 • Får jag registrera uppgifter om facktillhörighet?
 • Vilken behandlling kan jag basera på en intresseavvägning?
 • När får jag övervaka mina anställda?
 • Hur ska jag hantera känsliga personuppgifter?
 • När får jag läsa mina medarbetares e-post?
 • Får jag lägga upp foto och kontaktuppgifter på webben?
 • Vad gäller för olika sorters spärrlistor?
 • Hur hanterar jag listor över anställdas allergier?
 • När måste jag informera mina anställda om pågående personuppgiftsbehandling?
 • Kan jag använda molnbaserade verktyg?
 • Vad ska jag tänka på om jag använder molnbaserade verktyg i tredjeland?
 • Hur kommer whisteblowing in i bilden?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

13.00-14.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och förhållandet till övrig lagstiftning på arbetsrättens område. Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper som laglighet och ändamålsbegränsning. Vi beskriver även olika rättsliga grunder inom arbetslivet som krävs för att behandlingen ska vara tillåten.

14.15-14.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

14.30-16.00 Pass II

Vi tittar närmare på kraven för frivilligt samtycke på arbetsplatsen, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika. Därefter går vi igenom anställdas rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbehandling och hur dessa tillämpas på arbetslivets område. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningens regler.
 • Kunskaperna för att klassificera och hantera känsliga uppgifter.
 • Exempel på rättsliga grunder för olika personuppgiftsbehandlingar.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 13.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar fika och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, fackförbund, branschorganisationer, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 13.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?