pexels-photo-747079

GDPR – Biträdesavtal & tredjelandsöverföringar

Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas skriftligt mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Det finns också detaljerade bestämmelser om vad ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla. Var finns de största problemen med personuppgiftsbiträdesavtal, vad gäller vid tredjelandsöverföringar, och vem är egentligen den personuppgiftsansvarige?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar. Vi tittar närmare på begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och går igenom mallar för personuppgiftsbiträdesavtal.

Kursinnehåll

Under kursen tittar vi närmare på ansvarsfördelningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och går igenom de nya kraven på personuppgiftsbiträdesavtal. Vi diskuterar vilka konsekvenser olika klausuler i personuppgiftsbiträdesavtalen har och vad personuppgiftsansvariga måste tänka på om personuppgiftsbiträdet sitter i ett tredje land. Vi går även igenom avtalsmallar, fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Vem är personuppgiftsansvarig?
 • Är alla mina leverantörer personuppgiftsbiträden?
 • Vilka klausuler måste ett personuppgiftsbiträdesavtal innehålla?
 • Hur kan strukturen i ett personuppgiftsbiträdesavtal se ut?
 • Vilka fallgropar ska jag undvika när jag skiver ett biträdesavtal?
 • Hur hanterar jag personuppgiftsbiträdets underbiträden?
 • Vad innebär gränsöverskridande personuppgiftsbehandling?
 • Vad ska jag tänka på om personuppgiftsbiträdet sitter i ett tredjeland?
 • Vad är standardavtalsklausuler?
 • Vad händer om reglerna om personuppgiftsbiträdesavtal inte följs?
 • Vad innebär solidariskt skadeståndsansvar?
 • Hur höga skadestånd har de registrerade rätt att kräva?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.15 Pass I

Vi tittar närmare på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, och går igenom vad som gäller för delat personuppgiftsansvar.

10.15-10.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom dina skyldigheter vid anlitandet av personuppgiftsbiträden, inkluderat personuppgiftsbiträden i tredje land, och diskuterar utformningen av personuppgiftsbiträdesavtal.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en fördjupning i den nya dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsansvariga, skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket. Du har även möjlighet att skicka in enstaka avtalsklausuler i förväg som kommenteras under kursen.

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning i dataskyddsförordningens regler om personuppgifsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar.
 • Praktisk övning i att klassificera vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är personuppgiftsbiträde.
 • Förslag på och genomgång av skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar fika och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?