aleks-dorohovich-26-unsplash

Diplomerad Dataskyddsombud

Diplomerad Dataskyddsombud är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor.

Vi erbjuder dig en heltäckande och praktiskt inriktat kurspaket som ger dig den kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor.

Kurspaketet består nedanstående kurser och ett skriftligt diplomeringstest.

 • GDPR – Dataskyddsprinciper & rättsliga grunder (heldag)
 • GDPR – Biträdesavtal & tredjelandsöverföringar (halvdag)
 • GDPR – HR-data (halvdag)
 • GDPR – Informationssäkerhet (halvdag)
 • GDPR – Privacy by Design (halvdag)
 • GDPR – Konsekvensbedömningar (halvdag)
 • GDPR – Marknadsföring (halvdag)

Kurserna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående kurser. Varje kurs är fritt valbar och du kan välja att delta på de kurser som tillgodoser dina behov inom ett specifikt område. 

För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med ett skriftligt prov och utfärdande av diplomeringsbevis vid godkänt resultat.

Kurserna har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kurserna möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Diplomeringstest

Diplomeringstestet genomförs online och består av en uppsättning frågor eller uppgifter med fördefinierade svarsalternativ. För att bli Diplomerad Dataskyddsombud krävs det att du aktivt deltar i samtliga kurser ovan och får godkänt resultat på det skriftliga diplomeringstestet.

För att delta i diplomeringstestet behöver du en dator med en snabb och stabil internetuppkoppling. Alla hjälpmedel är tillåtna under testet. Du har två timmar på dig att besvara frågorna. Det är viktigt att du läser anvisningarna noggrannt innan du påbörjar testet.

Syftet med diplomeringstestet är att testa dina praktiska färdigheter inför rollen som Dataskyddsombud eller annan dataskyddsansvarig. Efter testet får du en sammanställning av dina svar med skriftlig återkoppling på ditt testresultat. Med denna återkoppling kan du enkelt förbättra eventuella svagheter och ta ditt dataskyddsarbete till nivå.

Detaljer om kursen

Kurspaket

Kurspaketet består nedanstående kurser:

 • GDPR – Dataskyddsprinciper & rättsliga grunder (heldag)
 • GDPR – Biträdesavtal & tredjelandsöverföringar (halvdag)
 • GDPR – HR-data (halvdag)
 • GDPR – Informationssäkerhet (halvdag)
 • GDPR – Privacy by Design (halvdag)
 • GDPR – Konsekvensbedömningar (halvdag)
 • GDPR – Marknadsföring (halvdag)

Kurspaketet avslutas med ett skriftligt diplomeringstest. Diplomeringstestet verifierar att du har tillgodogjort dig innehållet i samtliga kurser.

Kursmål

Diplomeringsprogrammet syftar till att förbereda dig i din roll som Dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor. Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Under diplomeringsprogrammet får du även praktiska checklistor, konkreta tips och träning som du kan använda i din roll som Dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig.

Efter diplomeringsprogrammet har du:

 • Gedigen kunskap om dataskyddsförordningen.
 • Verktygen för att utföra ditt arbete som Dataskyddsombud.
 • Träning i tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Ett diplomeringsbevis på genomfört program.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Anvisningar för anmälan

Steg 1 – Hitta kurstillfälle

Hitta minst ett kurstillfälle som passar dig för respektive kurs. Tänk på att du måste delta i samtliga kurser för att få delta i diplomeringstestet.

Steg 2 – Anmäl dig till kurserna

Anmäl dig till respektive kurstillfälle (anmälan nås genom bokningssidan “Boka kurs”). Du ska alltså anmäla dig till sex olika kurstillfällen.

Steg 3 – Anmäl dig till diplomeringstestet

Anmäl dig till det skriftliga diplomeringstestet (anmälan nås genom bokningssidan “Boka kurs”).

Kursfakta

Pris: 39 000 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 26 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tjugosex kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspaketet inkluderar för- och/eller eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 39 000 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 26 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?