En kundanpassad kurs inom dataskydd innebär att både innehåll och form skräddarsys helt efter er marknad, verksamhet och er aktuella situation. Sedan utarbetar vi övningar och som är anpassade efter deltagarnas yrkesroll och de situationer de kommer att möta, för att ge maximal träning inför verkligheten.

Behöver ni grundläggande kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR)? Eller behöver ni en detaljerad projektplan för behandling av personuppgifter inom ett specifikt område? Då kan en kundanpassad kurs vara ett perfekt alternativ. 

Vi erbjuder kundanpassade kurser inom dataskyddsförordningen och andra frågor som berör rättsområdet. Kurserna genomförs där det passar er bäst, på plats hos er, i externa lokaler eller i via videokonferens. Anser du att ni är för få, kan ni gå ihop med andra verksamheter på orten. Våra kurser hålls framför allt på svenska, men vi kan även genomföra våra utbildningar på engelska och tyska. 

  

Vi har gedigen erfarenhet av att förklara komplexa behandlingsförfaranden, och ta fram övningar som tränar er för just de situationerna.     

  

Om det är ett smalt, väl definierat område där ni behöver förstärka er kompetens, till exempel rutiner för kundtjänst vid behandling av personuppgifter, väljer ni det område som är aktuellt. Om ni vill ta ett större grepp och genomföra till exempel en genomgång av dataskyddsförordningen för hela verksamheten eller en grundutbildning för ett nytillsatt dataskyddsombud, kombinerar vi de kurser som är aktuella för er och lägger upp en utbildningsplan. 

Tidigare uppdrag

 • Svensk mobiloperatör
 • Umeå kommun
 • Konsultbolag i it-branschen
 • Kommunalt bostadsbolag
 • Kommunalt energibolag

Svensk mobiloperatör

En intensivkurs om grunderna i dataskyddsförordningen och dess påverkan på operatörers verksamhet. Genom vårt digitala klassrum kunde vi erbjuda en interaktiv distanskurs med deltagare utspridda i hela landet.

Umeå kommun

En heldagskurs om den nya dataskyddsförordningens och regelverkets påverkan på kommunal sektor för medarbetare och ledningsgrupp i Umeå kommun.

Konsultbolag i it-branschen

En fördjupningskurs i metoder för konsekvensbedömningar avseende dataskydd för ett konsultbolag inom it-branschen.

Kommunalt bostadsbolag

En workshop för kundtjänstens medarbetare i ett kommunalt bostadsbolag. Under en halvdag diskuterades processer och rutiner för personuppgiftsbehandling i ljuset av den nya dataskyddsförordningen.

Kommunalt energibolag

Ett utbildningsuppdrag med en specialanpassade grund- och fördjupningskurser för ett energibolag i Västsverige. Medarbetare från marknad, juridik, inköp, HR och IT fick kunskap och träning i dataskyddsförordningens bestämmelser.

Våra kundanpassade kurser beställs av företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja verksamhetens kompetens. Givetvis anpassar vi inriktningen i kursen för att göra den maximalt relevant och situationsanpassad för dig. Vi har gedigen erfarenhet av att förklara komplexa behandlingsförfaranden, och ta fram övningar som tränar er för just de situationerna.

Exempel på kursformat:

 • Seminarium 
 • Heldagskurs
 • Halvdagskurs
 • Workshop
 • Intensivkurs
 • Föreläsning

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning avseende dataskydd, personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Med vår bredd och internationella kompetens är möjligheterna att forma den kurs just ni behöver nästan obegränsade.  

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top