Search
Close this search box.

IT – Molntjänster i praktiken (distanskurs)

Alla använder molntjänster. Men vad är en molntjänst för något och hur fungerar tekniken? Vilka regler gäller vid utveckling, upphandling och användning av molntjänster? Välkommen till vår högaktuella kurs som ger dig en introduktion till juridiska frågor rörande molntjänster under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Intresset för molntjänster har ökat snabbt under de senaste åren. Den snabba utvecklingen av molntjänster drivs av molnens många positiva egenskaper, men att flytta affärsverksamhet till molnet innebär samtidigt betydande utmaningar och risker. Vilka är dessa risker och hur kan du säkerställa en juridisk korrekt hantering av molnet?

Under kursen går vi igenom några av de viktigaste juridiska rättigheterna och skyldigheterna som gäller för leverantörer och användare av molntjänster. Kursen täcker de viktigaste rättsliga ramarna för molntjänster, inklusive molnavtal, cybersäkerhet, artificiell intelligens, dataskydd, offentlighet och sekretess, immateriella rättigheter och mycket mer. Vi kommer att lära dig att identifiera och bedöma risker med molntjänster och att visa exempel på möjliga juridiska och tekniska lösningar. Vi kommer också förklara hur EU-regler som styr personuppgifter, cybersäkerhet och data gäller för tillhandahållande och användning av molntjänster. Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna som gäller för molntjänster, och särskilt identifiera och bedöma risker med molntjänster och ge exempel på möjliga juridiska och tekniska lösningar. Vi tar även upp aktuell rättspraxis, riktlinjer och vägledningar.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är en molntjänst?
 • Vilka olika typer av molntjänster finns?
 • Vilka olika typer av leveransmodeller finns?
 • Vad är SaaS, PaaS, IaaS, hybrid cloud, och edge-computing?
 • Hur definieras molntjänster ur ett regulatoriskt perspektiv?
 • Vilka är fördelarna med molntjänster?
 • Vilka är riskerna med molntjänster?
 • Hur ser rollfördelningen ut gällande molntjänster?
 • Hur ser ansvarsfördelningen mellan leverantör och användare ut?
 • Hur ser ett typiskt molntjänstavtal ut?
 • Vad händer om personuppgifter behandlas i molnet?
 • Vad händer om molntjänstleverantören sitter i ett tredjeland?
 • Vad gäller avseende lagstiftning i tredje länder som exempelvis CLOUD ACT och FISA?
 • Vilka dataskyddsrättsliga regler gäller vid användning av molntjänster?
 • Vad händer om molntjänsten använder artificiell intelligens?
 • Hur påverkar offentlighet- och sekretesslagstiftningen användningen av molntjänster?
 • Hur kan du skydda dina data från molntjänstleverantörens användning för egna kommersiella ändamål?
 • Vilka cybersäkerhetsrättsliga regler gäller vid användning av molntjänster?
 • Påverkar andra säkerhetsregler som NIS/NIS II och Cyber Resilience Act användningen av molntjänster?
 • Vilka immaterialrättsliga regler gäller vid användning av molntjänster?
 • Vad ska jag tänka på innan jag börjar använda en molntjänst?
 • Vad ska jag tänka på vid byte av molntjänstleverantör?

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med frågor avseende molntjänster, oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta aktuella krav i praktiken.

Förkunskaper

Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper. Kursen kan med fördel kombineras med kurserna Cybersäkerhet – Introduktion till NIS 2-direktivet (distanskurs) och Cybersäkerhet – Introduktion till Cyber Resilience Act (distanskurs).

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

4 april 2024, kl. 09.30-11.30, Online

o9.30-10.15 Pass I

Vi går igenom den grundläggande tekniken bakom molntjänster och förklarar viktiga begrepp. Vi tittar också närmare på de viktigaste rättsliga ramarna för molntjänster, inklusive molnavtal, cybersäkerhet, artificiell intelligens, dataskydd, offentlighet och sekretess och immateriella rättigheter.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter vår genomgång av de rättsliga ramarna för molntjänster och diskuterar de olika risker som finns med molnet. Vi går också igenom några möjliga juridiska och tekniska lösningar som kan minska risken vid användning av molntjänsten. Vi avslutar med en genomgång av tillsynsmyndigheters befogenheter och sanktioner.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig den kunskap som krävs för att kunna bedöma huruvida en användning av en molntjänst är förenlig med gällande rättsliga krav. Under kursen får du de kunskaper som krävs för att identifiera och hantera juridiska och tekniska frågor kopplade till molntjänster på ett lämpligt sätt.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Genomgång av exempel på åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis, riktlinjer och vägledningar.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.