Search
Close this search box.

Grundläggande förvaltningsrätt (distanskurs)

Förvaltningsrätten styr förutsättningarna för såväl myndighetsutövning som vad den enskilde kan kräva vid myndighetskontakter. Den styr också hur ett ärende ska inledas, handläggas och avslutas utifrån krav på maximal effektivitet och maximal rättssäkerhet. Den första juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Därutöver finns det en uppsjö av andra lagar som du som jobbar inom offentlig förvaltning måste känna till och följa i ditt dagliga arbete.

Kursen erbjuder dig en grundlig genomgång av reglerna i förvaltningslagen och tillhörande regelverk. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär. Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som praktiska moment där kursdeltagarna ska arbeta med och lösa frågor som rör allmän förvaltningsrätt.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen riktar sig främst till handläggare, jurister och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning. Kursen passar både för dig som är ny som handläggare i offentlig förvaltning och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i förvaltningslagen och ger en översikt av rättssystemet och de regler som berör myndighetsutövning. Du får kunskap om bland annat hur ett ärende kommer in till en myndighet, hur ett ärende ska handläggas, kommunikation med enskilda, dokumentation samt beslut och överklagande. Under kursen tar vi också upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och konkreta tips på hur du kan agera i olika handläggningssituationer.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är god myndighetsutövning?
 • Vilka krav ställs på myndigheter och tjänstemän?
 • Vilka roller har JK och JO?
 • Vilka är regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering?
 • Vad är skillnaden mellan förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen?
 • Vilka förvaltningsrättsliga principer gäller enligt förvaltningslagen?
 • Vad innebär begreppen legalitet, objektivitet och proportionalitet?
 • Vad händer när någon inleder ett ärende?
 • Vilka regler gäller när du ska bereda ett ärende?
 • Hur utreder du ett ärende effektivt?
 • Vilka regler gäller för kommunikation och dokumentation under ärendets gång?
 • Vad gäller när du ska fatta beslut?
 • Vad innebär utrednings- och motiveringsplikten?
 • Vad händer när det blir fel?
 • Vilket ansvar har en tjänsteman?
 • Vad gäller vid rättelse och ändring av beslut?
 • Vad är skillnaden mellan omprövning och överklagande?
 • Hur gör parter som är missnöjda med en myndighets beslut?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

o9.30-10.15 Pass I

Vi går igenom grunderna i den nya förvaltningslagen och den myndighetsutövning som sker inom stat, kommun och andra myndigheter. Vi tittar närmare på några av de krav som ställs på myndigheterna och tjänstemän, samt vilka roller JO och JK har i sammanhanget. Därefter går vi igenom begreppet myndighetsutövning och förvaltningslagens grundläggande principer som legalitet, objektivitet och proportionalitet. Vi beskriver särskilt hur den nya förvaltningslagen utformats för att öka den enskildas rättssäkerhet.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi beskriver förvaltningslagens regler för ärendehandläggning och vilka åtgärder som behöver vidtas för att de rättsliga kraven ska kunna uppfyllas. Vi definierar olika roller och ansvar i ärendehandläggningen samt hur ett ärende ska hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Därefter tittar vi närmare på uppbyggnaden av beslut och beslutsmotivering samt vad utrednings- och motiveringsplikten innebär i praktiken. Vi definierar även skillnaden mellan omprövning och överklagande och vad en part kan göra som är missnöjd med en myndighets beslut.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i förvaltningslagen och diskutera hur den dagliga myndighetsutövningen har förändrats. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.