Search
Close this search box.

GDPR – Workshop om konsekvensbedömningar avseende dataskydd (Stockholm)

IMY har nyligen bötfällt en kommun för underlåtenhet att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Även den kommande AI-förordningen ställer uttryckliga krav på att konsekvensbedömningar för vissa AI-system. Välkommen till vår högaktuella kurs under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av artificiell intelligens (AI), molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Syftet med en konsekvensbedömning är att förebygga risker. Men hur gör man egentligen en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken?

Workshopen fokuserar på hur konsekvensbedömningar ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Under workshopen går vi igenom reglerna för konsekvensbedömningar och ger dig verktyg och kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din organisation. Vi kommer att diskutera aktuella exempel som kamerabevakning, molntjänster och AI. Vi kommer även gå igenom vår mall för konsekvensbedömningar och öva på att fylla i den i praktiken. Därutöver kommer vi titta på AI-förordningens särskilda krav på konsekvensbedömningar för vissa AI-system.

Under workshopen kommer du att delta i olika aktiviteter som till exempel fallstudier och grupparbeten. Vi kommer bland annat genomföra en praktisk gruppövning där deltagarna får genomföra en konsekvensbedömning och fylla i vår mall för konsekvensbedömningar. Genom denna aktivitet får du öva på att identifiera risker som behöver beaktas och analyseras i ett sådant fall. Du får också träna på att identifiera relevanta åtgärder som behöver implementeras för att minska dataskyddsriskerna till en acceptabel nivå. Kursdeltagarna får tillsammans välja vilken typ personuppgiftsbehandling som ska läggas till grund för den praktiska övningen. Exempel på möjliga behandlingar är kameraövervakning, övervakning av medarbetares IT-utrustning eller automatiserad rekrytering med hjälp av AI-verktyg. Dagen avrundas med en genomgång av gruppernas slutsatser.

Genom att delta i workshopen får du grundläggande kunskaper i ämnet och förmågan att tillämpa din kunskap på konkreta frågor. Du får även exempel på åtgärder som kan hjälpa dig i ditt arbete med att säkerställa att din organisation möter dataskyddsförordningens och AI-förordningens krav gällande konsekvensbedömningar i praktiken.

Kursinnehåll

Under workshopen ger vi en kort genomgång av regelverket för konsekvensbedömningar och en introduktion av den mall för konsekvensbedömningar som vi använder i vår dagliga rådgivningsverksamhet. Våra exempel baseras på fall från verkligheten och anpassas till de organisationer som deltagarna representerar. Vi tittar även på vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten och andra tillsynsmyndigheter.

Efter workshopen kan du besvara frågor som:

 • Vad är en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Vad är skillnaden mellan Data Protection Impact Assessment och Privacy Impact Assessment?
 • När krävs en konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen?
 • När krävs en konsekvensbedömning enligt AI-förordningen?
 • Hur gör du en konsekvensbedömning?
 • Hur gör du en förhandsbedömning?
 • Vems ansvar är det att genomföra en konsekvensbedömning?
 • Vad krävs för att en konsekvensbedömning ska uppfylla dataskyddsförordningens krav?
 • Vilka mallar finns för konsekvensbedömningar?
 • Vilka mallar för konsekvensbedömningar uppfyller dataskyddsförordningens formella krav?
 • Vilka standarder finns för konsekvensbedömningar?
 • Uppfyller standarderna dataskyddsförordningens krav?
 • Vilka andra verktyg finns för att genomföra konsekvensbedömningar?
 • Hur kan du identifiera och bedöma dataskyddsrisker i samband med en konsekvensbedömning?
 • Vilka krav ställs på implementering av åtgärder för att minska dataskyddsrisker?
 • Vilka krav ställs på uppdatering av genomförda konsekvensbedömningar?
 • När krävs ett förhandssamråd med IMY eller annan tillsynsmyndighet?
 • Hur fyller jag i en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Har kan jag vidareutveckla en mall för konsekvensbedömningar efter mina egna behov?
 • Vilka sanktioner finns om jag inte genomför en konsekvensbedömning?

Målgrupp

Workshopen riktar sig till alla som ska ta fram en konsekvensbedömning avseende dataskydd, oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i workshopen får du goda kunskaper i ämnet konsekvensbedömningar och praktiska färdigheter som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du får även tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Förkunskaper

Workshopen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper. Kursen kan med fördel kombineras med kurserna AI – Introduktion till artificiell intelligens (distanskurs) eller GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distanskurs).

Detaljer om kursen

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Stockholm

Kurstimmar: 6 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar

16 april 2024, kl. 09.00-16.00, Stockholm

08.30-09.00 

Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom några viktigare begrepp inom dataskydd och tittar närmare på de bestämmelser som gäller för konsekvensbedömningar. Vi visar några exempel på konsekvensbedömningar.

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-12.00 Pass II

Vi fortsätter med en genomgång av de rättsliga krav som gäller för konsekvensbedömningar. Vi fördjupar oss i några av de viktigaste kraven, särskilt frågan när en konsekvensbedömning måste göras.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Pass III

Vi inleder workshop-delen med att gå igenom vår mall för konsekvensbedömningar. Vi går även igenom andra mallar som tillhandahålls av olika dataskyddsmyndigheter. Därefter börjar vi med gruppövningen där vi genomför en konsekvensbedömning och fyller i vår mall för konsekvensbedömningar.

14.30-14.45 Kaffepaus

14.45-16.00 Pass IV

Vi fortsätter med gruppövningen. Därefter diskuterar vi åtgärder som kan hjälpa organisationer att säkerställa efterlevnaden av kraven på konsekvensbedömningar i praktiken. Vi går även igenom regleringen av tillsyn och administrativa sanktionsavgifter, samt diskuterar konsekvenser för offentliga och privata aktörer. I samband med detta tittar vi även på aktuell rättspraxis och tillsyn. Vi avrundar med en sammanfattning av dagen och en frågestund.

Syftet med workshopen är att ge dig verktygen för att på egen hand genomföra en komplett konsekvensbedömning från början till slut. Under workshopen får du tillgång till mallar, verktyg och konkreta tips för ditt praktiska arbete med konsekvensbedömningar.

Som kursdeltagare får du:

 • Gediget kursmaterial med kompletterande litteratur.
 • Genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen avseende konsekvensbedömningar.
 • Förmågan att tillämpa reglerna i praktiken.
 • En gruppövning, fallstudier och praktiska exempel.
 • Mallar för ditt praktiska arbete med konsekvensbedömningar.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.
 • Möjlighet att diskutera med andra som jobbar med liknande frågor och byta ut erfarenheter.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

Kurspriset inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.