Search
Close this search box.

GDPR – Tredjelandsöverföringar och standardavtalsklausuler (distanskurs)

Många verksamheter brottas med dataskyddsförordningens (GDPR) strikta regler för tredjelandsöverföringar av personuppgifter. EU-kommissionen har nyligen uppdaterat ett av de viktigaste verktygen för tredjelandsöverföringar, de så kallade standardavtalsklausulerna (SCC). Samtidigt finns det olika syn på hur de nya standardavtalsklausulerna ska användas, inte minst på grund av Schrems II-målet.

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar med särskilt fokus på EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar. Vi går igenom de nya standardavtalsklausulerna och förklarar när de kan användas som grund för tredjelandsöverföringar. Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska tillämpningar som till exempel upphandling av leverantörer och molntjänster. I kursen ingår Word-mallar av de nya standardavtalsklausulerna på svenska och engelska.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med tredjelandsöverföringar av personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta för att säkerställa regelefterlevnad.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar med fokus på de nya standardavtalsklausulerna. Vi tar upp aktuell rättspraxis, yttranden och vägledningar som till exempel beslut om användning av Google Analytics och andra molntjänster.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är en tredjelandsöverföring?
 • Vad är de nya standardavtalsklausulerna?
 • Vad är en uppgiftsinförare och en uppgiftsutförare?
 • Hur fungerar de olika modulerna i de nya standardavtalsklausulerna?
 • I vilka situationer kan de nya standardavtalsklausulerna användas som grund för tredjelandsöverföringar?
 • Kan de nya standardavtalsklausulerna användas för överföring av personuppgifter till USA, Kina eller Indien?
 • Vem har ansvaret för att säkerställa att de nya standardavtalsklausulerna efterlevs?
 • Kan de nya standardavtalsklausulerna likställas med ett personuppgiftsbiträdesavtal?
 • Måste de nya standardavtalsklausulerna tecknas trots att mottagarlandet har adekvat skyddsnivå?

Detaljer om kursen

Pris: 3 000 kr (exkl. moms)

Hålltider: 10.00-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 1,5 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

10.00-10.45 Pass I

Vi börjar kursen med att gå igenom reglerna för tredjelandsöverföringar och uppbyggnaden av de nya standardavtalsklausulerna. Därefter diskuterar vi hur de olika modulerna i de nya standardavtalsklausulerna kan användas i praktiken. Vidare tittar vi på situationer när de nya standardavtalsklausulerna kan användas som grund för tredjelandsöverföringar och hur man bedömer skyddsnivån i mottagarlandet.

10.45-11.30 Pass II

Vi fortsätter med en diskussion om skyddsnivån i USA, Kina och Indien. Vi diskuterar även andra viktiga frågor som om de nya standardavtalsklausulerna kan ersätta personuppgiftsbiträdesavtal. Vi avslutar med en sammanfattning och frågestund.

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar med fokus på de nya standardavtalsklausulerna. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.