Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer organisationen inför stora utmaningar. I och med att reglerna trädde i kraft den 25 maj 2018 krävs nya rutiner och processer vid behandling av personuppgifter - men hur kan du hantera personuppgifter på rätt sätt? Och hur kan du försäkra dig om att dina leverantörer uppfyller lagens krav?

Vi erbjuder dig en fördjupande heldagskurs med fokus på samtycke och andra lagliga grunder, personuppgiftsansvar och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal. 

Under en intensiv heldag får du lära dig mer om dataskyddsförordningens grundprinciper och hjälper dig välja laglig grund för din behandling av personuppgifter. Vi tittar närmare på ansvarsfördelningen mellan ansvariga och biträden och går igenom de nya kraven på biträdesavtal. Vi tar även upp avtalsmallar, fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
 • Hur väljer jag rätt grund för min behandling? 
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika lagliga grunderna?
 • Vad innebär nödvändighetsrekvisitet när det gäller de lagliga grunderna?
 • Hur uppfyller jag förordningens ökade formkrav på samtycke?
 • När är ett samtycke olämpligt? 
 • När kan jag använda en intresseavvägning? 
 • Vad ska jag tänka på vid behandling av känsliga personuppgifter?
 • Kan jag behålla CRM-systemet i molnet?
 • Vem är egentligen personuppgiftsansvarig? 
 • Är alla mina leverantörer personuppgiftsbiträden?
 • Vilka klausuler måste ett personuppgiftsbiträdesavtal innehålla?
 • Vilka fallgropar ska jag undvika när jag skiver ett biträdesavtal?
 • Hur hanterar jag biträdets underbiträden?
 • Vad innebär gränsöverskridande personuppgiftsbehandling?
 • Vad ska jag tänka på om biträdet sitter i ett tredjeland?

 

Kursprogram

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.30-12.00 Pass II
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Pass III
 • 14.45-16.00 Pass IV

09.00-10.15 Pass I

Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper som laglighet och ändamålsbegränsning. Vi beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten.

10.30-12.00 Pass II

Vi tittar närmare på kraven för samtycke, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Vi tittar närmare på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, och går igenom vad som gäller för delat personuppgiftsansvar.

14.45-16.00 Pass IV

Vi går igenom dina skyldigheter vid anlitandet av personuppgiftsbiträden, inkluderat molntjänstleverantörer, och tittar närmare på utformningen av personuppgiftsbiträdesavtal.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning i den nya dataskyddsförordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen inom privat och offentlig sektor. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket. 

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning i dataskyddsförordningen.
 • En metod som säkerställer en laglig, korrekt och öppen behandling.
 • Kundskaperna för att klassificera och hantera känsliga personuppgifter. 
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

 • 2019-03-14GDPR Samtycke, personuppgiftsansvar och biträdesavtal, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top