GDPR – Privacy by Design och Privacy by Default (distanskurs)

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på Privacy by Design (inbyggt dataskydd) och Privacy by Default (dataskydd som standard). Kraven innebär att omfattande åtgärder måste vidtas vid utveckling, upphandling och användning av it-system. Vilka åtgärder krävs för att säkerställa regelefterlevnad?

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi diskuterar kraven ur ett praktiskt perspektiv med exempel från verkligheten. Vi förklarar även hur åtgärderna bör dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Vårt fokus ligger på utveckling, upphandling och användning av olika typer av it-system. Kursen inkluderar en mall för ändamålsenlig dokumentation av åtgärderna.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med utveckling, upphandling och förvaltning av it-system, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta för att säkerställa regelefterlevnad.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste aspekterna av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard och förklarar vad de innebär i praktiken. Särskilt fokus riktas på utveckling, upphandling och förvaltning av it-system.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är inbyggt dataskydd och dataskydd som standard?
 • Vad innebär inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i praktiken?
 • Vilka tekniska åtgärder måste implementeras för att uppfylla kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard?
 • Vilka organisatoriska åtgärder måste genomföras för att uppfylla kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard?
 • I vilken utsträckning måste åtgärder vidtas löpande?
 • Hur ska åtgärder för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard dokumenteras?
 • Vad ska vi tänka på när vi utvecklar, upphandlar eller förvaltar it-system?
 • Vart kan jag hitta pålitlig information om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella kurstillfällen

09.30-10.15 Pass I

Vi börjar kursen med att gå igenom begreppen inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Därefter diskuterar vi vilka krav som måste vara uppfyllda vid utveckling, upphandling och förvaltning av it-system.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter med en genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i sammanhanget utveckling, upphandling och förvaltning av it-system. Vi avslutar med en diskussion om effektiva åtgärder.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste aspekterna av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.