GDPR – Personuppgiftsincidenter i praktiken (distanskurs)

Antalet personuppgiftsincidenter ökar stadigt, inte minst på grund av mer distansarbete och upptrappade cyberhot. Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller långtgående skyldigheter för hantering, rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Vilka är de viktigaste reglerna och hur kan vi säkerställa att de följs?

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för hantering, rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Vi förklarar även begreppet personuppgiftsincidenter och avgränsar det från andra säkerhetshändelser. Vidare diskuterar vi rollfördelningen, både internt och i förhållande till leverantörer. Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska tillämpningar av gällande regelverk. I kursen ingår en mall för dokumentation av personuppgiftsincidenter.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med personuppgiftsincidenter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta för att säkerställa regelefterlevnad.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna för personuppgiftsincidenter. Vi tar upp aktuell rättspraxis, yttranden och vägledningar som till tillsynsbeslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och andra dataskyddsmyndigheter som föranletts av personuppgiftsincidenter.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är en personuppgiftsincident?
 • Vilka personuppgiftsincidenter måste rapporteras till IMY?
 • Hur ska rapporteringen till IMY utformas i praktiken?
 • När måste de registrerade informeras om en personuppgiftsincident?
 • Hur ska registrerade informeras i praktiken?
 • Vilka tidsfrister finns?
 • Vilka krav finns på uppföljning av personuppgiftsincidenter?
 • Vilka krav finns på dokumentation av personuppgiftsincidenter?
 • Vilka krav finns på leverantörer som är personuppgiftsbiträden?
 • Vilken roll har dataskyddsombudet?
 • I vilka fall kan en personuppgiftsincident leda till tillsyn från IMY?

Detaljer om kursen

Pris: 3 000 kr (exkl. moms)

Hålltider: 10.00-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 1,5 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

10.00-10.45 Pass I

Vi börjar kursen med att gå igenom begreppet personuppgiftsincident avgränsar det från andra säkerhetshändelser. Därefter går vi igenom reglerna för hantering, rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter.

10.45-11.30 Pass II

Vi fortsätter med en diskussion om krav på dokumentation och rollfördelning vid hantering av personuppgiftsincidenter. Vi diskuterar även när en personuppgiftsincident kan leda till tillsyn från IMY eller annan dataskyddsmyndighet. Vi avslutar med en sammanfattning och frågestund.

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste reglerna för hantering, rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.