Search
Close this search box.

GDPR – Molntjänster och tredjelandsöverföringar (distanskurs)

Användning av molntjänster innebär en risk för otillåtna tredjelandsöverföringar i strid med dataskyddsförordningen (GDPR). Den som vill använda molntjänster står inför ett dilemma. Leverantörer hävdar att reglerna efterlevs samtidigt som rättspraxis och upptrappad tillsyn tyder på något annat. Vad är det som gäller?

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut. Kursens tyngdpunkt ligger på dataskyddsförordningens regler för tredjelandsöverföringar, särskilt nya EU-U.S. Data Privacy Framework och vad ramverket innebär för överföring av personuppgifter till USA i praktiken. Vi tittar även på vad du behöver tänka på vid överföringar till andra tredjeländer som Kina eller Indien. 

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med molntjänster, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta för att säkerställa regelefterlevnad.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt dataskyddsförordningen. Vi tar upp aktuell rättspraxis, yttranden och vägledningar på området, och tittar närmare på vad en användning av EU-U.S. Data Privacy Framework innebär i detalj.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är en molntjänst?
 • Vad är en tredjelandsöverföring?
 • Vilka regler gäller för molntjänster som använder tredjelandsöverföringar?
 • Vad innebär nya EU-U.S. Data Privacy Framework?
 • Vad är FISA och Cloud ACT?
 • Hur påverkar EU-U.S. Data Privacy Framework slutsatserna i Schrems II-domen?
 • Vilka delar av Schrems II-domen är fortfarande gällande?
 • Är det möjligt att använda EU:s nya standardavtalsklausuler (SCC) vid tredjelandsöverföringar?
 • Hur påverkar EU-U.S. Data Privacy Framework användningen av SCC och BCR?
 • Vilken är den senaste praxisen på området?
 • Vad är riskerna?
 • Vilka är sanktionerna för dem som inte följer regelverket?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

o9.30-10.15 Pass I

Vi börjar kursen med att gå igenom begreppen molntjänst och tredjelandsöverföring. Därefter diskuterar gällande regler med särskilt fokus på EU-U.S. Data Privacy Framework och användning av amerikanska molntjänster.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter med en genomgång av regler för tredjelandsöverföringar. Vi tittar närmare på hur EU-U.S. Data Privacy Framework fungerar i praktiken, vilka delar av Schrems II-domen som är fortfarande gällande, och hur användare av molntjänster innehållandes personuppgifter kan tänka framöver.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.