Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stora förändringar för hur organisationer behandlar personuppgifter, inte minst när det gäller uppgifter på marknadsföringsområdet. Vilka är dessa förändringar och vad behöver du göra för att din kunddatabas ska uppfylla de nya kraven?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens (GDPR) nya spelregler på marknadsföringområdet. Vi tittar närmare på relgerna för direktmarknadsföring genom e-post och sms, och ger dig tips och råd i valet av rättslig grund för behandlingen. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Under en intensiv halvdag går vi igenom dataskyddsförordningens regler för direktmarknadsföring genom e-post och sms, och tittar närmare på hur personuppgifter som digitala fingeravtryck och cookies ska hanteras framöver. Vi går också igenom hur du kan arbeta förberedande med din kunddatabas och förklarar när personuppgifter får behandlas utan samtycke. 

 Frågor som du kan besvara efter kursen: 

 • Får jag skicka nyhetsbrev till mina kunder?
 • När är direktmarknadsföring tillåten?
 • När får jag skicka sms till mina kunder?
 • Krävs ett samtycke för marknadsföring?
 • Hur förändras kraven på opt-in?
 • Hur kan jag hantera e-post och hemsidor?
 • Vad behöver du tänka på gällande sociala medier?
 • Hur påverkas min kunddatabas?
 • När får personuppgifter hanteras utan samtycke?
 • Måste jag ha samtycke för användning av cookies?
 • Får jag dela kunduppgifter med samarbetspartners i reklamsyfte?
 • Hur kommer den nya e-privacyförordningen påverka mig?
 • Vilka sanktioner finns vid otillåten markndasföring?

 

Kursprogram

 • 13.00-14.15 Pass I
 • 14.15-14.30 Fika
 • 14.30-16.00 Pass II

13.00-14.15 Pass I

Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper i dataskyddsförordningen och andra regelverk som berör direktmarknadsföring och behandling av kunddata, exempelvis marknadsföringslagen och nya e-privacyförordningen.

14.15-14.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

14.30-16.00 Pass II

Vi går igenom kraven för samtycke, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika. Vi tittar även på alternativ till samtycke och vad de nya informationskraven innebär i praktiken.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbehandling och hur dessa tillämpas på marknadsföringens område. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning i dataskyddsförordningen.
 • Verktyg för att arbeta förberendande med din kunddatabas.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursen en en del av kurspaktetet Diplomerad Dataskyddsombud (DPO).

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top