GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans)

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd (kort DPIA från det engelska data protection impact assessment). Men hur gör man egentligen en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken?

Kursen fokuserar på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Under kursen går vi igenom vår mall för konsekvensbedömningar och ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din organisation. Som fallstudie kommer vi att använda olika molntjänster, men även andra exempel kommer att diskuteras under dagen.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet konsekvensbedömningar samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen ger vi en kort genomgång av regelverket för konsekvensbedömningar och en introduktion av den mall för konsekvensbedömningar som vi använder i vår dagliga rådgivningsverksamhet. Våra exempel baseras på fall från verkligheten och anpassas till de organisationer som deltagarna representerar. Vi tittar även på vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten och andra tillsynsmyndigheter.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Bedöma huruvida en behandling av personuppgifter kräver en konsekvensbedömning eller inte
 • Bedöma huruvida en genomförd konsekvensbedömning uppfyller dataskyddsförordningens formella krav
 • Genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd
 • Klassificera risker som uppkommer vid behandling av personuppgifter
 • Ta fram åtgärder för att minska risker till en acceptabel nivå
 • Ta fram underlag för samråd av konsekvensbedömningar med Integritetsskyddsmyndigheten
 • Använda vår mall för konsekvensbedömningar i din organisation
 • Vidareutveckla vår mall för konsekvensbedömningar för dina egna behov
Lärarledd distanskurs

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Detaljer om kursen

Kursprogram VT 2022

9.00-10.00 Pass I

Vi går igenom några viktigare begrepp inom dataskydd och tittar närmare på de bestämmelser som gäller för konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Därefter introducerar vi vår mall för konsekvensbedömningar och inleder arbetet med att göra en förhandsbedömning av en molntjänst och svarar på frågan om en konsekvensbedömningar är nödvändig eller inte.

10.00-11.00 Pass II

Vi tittar närmare på olika risker som kan uppstå vid en personuppgiftsbehandling och hur dessa risker kan klassificeras på ett effektivt sätt. Vi arbetar vidare med vår mall för konsekvensbedömningar och diskuterar olika risker som kan uppstå vid användning av molntjänster.

11.00-12.00 Pass III

Vi går igenom olika åtgärder som kan användas för att minska risker vid en personuppgiftsbehandling och tittar närmare på några vanliga formella fel som är vanliga vid utformandet av konsekvensbedömningar. Vi avslutar med en diskussion om riskfyllda behandlingar och en frågestund.

Kursprogram HT 2022 & VT 2023

10.00-10.45 Pass I

Vi går igenom några viktigare begrepp inom dataskydd och tittar närmare på de bestämmelser som gäller för konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Därefter introducerar vi vår mall för konsekvensbedömningar och inleder arbetet med att göra en förhandsbedömning av en molntjänst och svarar på frågan om en konsekvensbedömningar är nödvändig eller inte.

10.45-11.30 Pass II

Vi tittar närmare på olika risker som kan uppstå vid en personuppgiftsbehandling och hur dessa risker kan klassificeras på ett effektivt sätt. Vi avslutar med en diskussion om olika åtgärder som kan användas för att minska risker och en frågestund.

Kursmål

Syftet med kuren är att ge dig verktygen för att på egen hand genomföra en komplett konsekvensbedömning från början till slut. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av de aktuella kraven i dataskyddsförordningen och andra aktuella regelverk.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursfakta VT 2022

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kursfakta HT 2022 & VT 2023

Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 10.00-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 1,5 timmar

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

9 JUNI 2022

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 9 juni 2022, kl. 09.00-12.00, Online

4 500 kr (exkl. moms)

 

29 SEPTEMBER 2022

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 29 september 2022, kl. 10.00-11.30, Online

2 500 kr (exkl. moms)

 

23 MARS 2023

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 23 mars 2023, kl. 10.00-11.30, Online

2 500 kr (exkl. moms)

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst tio deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Anmälan

1-10 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 10 deltagare:

Är ni fler än 10 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till alla som vill ha fördjupad kunskap om hantering av personuppgifter.

KURSFAKTA VT 2022

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSFAKTA HT 2022 & VT 2023

Pris: 2 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 10.00-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 1,5 timmar

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

9 JUNI 2022

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 9 juni 2022, kl. 09.00-12.00, Online

4 500 kr (exkl. moms)

 

29 SEPTEMBER 2022

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 29 september 2022, kl. 10.00-11.30, Online

2 500 kr (exkl. moms)

 

23 MARS 2023

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans), 23 mars 2023, kl. 10.00-11.30, Online

2 500 kr (exkl. moms)

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst tio deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.