Med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ska personuppgiftsansvariga som planerar en ny och riskfylld personuppgiftsbehandling göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna. Hur gör du en sådan konsekvensbedömning i praktiken?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på den nya dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser om konsekvensbedömningar och vad detta innebär för din organisation framöver. Vi går igenom en metod för en konsekvensbedömning avseende dataskydd och ger dig verktygen för att identifiera och klassificera riskfylld personuppgiftsbehandling. 

Under en intensiv halvdag får du lära dig en metod för att på egen hand göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Vi diskuterar när en sådan konsekvensbedömning är ett krav enligt dataskyddsförordningen och hur du kan använda sådana bedömningar för att minska riskera och identifiera åtgärder för personuppgfitsbehandling. Därutöver diskuterar vi en rad praktiska exempel och tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • När måste du göra en konsekvensbedömning?
 • Vad är skillnaden mot en risk- och sårbarhetsanalys?
 • Hur bedömer du risken för behandlingen?
 • Vad är skillnaden mellan begreppen risk och hög risk?
 • Hur identifierar du åtgärder för att minska risken?
 • Vilka bör vara med i arbetet att ta fram en konsekvensbedömning?
 • När behöver du förhandssamråda med Datainspektionen?

  

Kursprogram

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.15-10.30 Fika
 • 10.30-12.00 Pass II

09.00-10.15 Pass I

Vi introducerar begreppet konsekvensbedömning avseende dataskydd, och beskriver när sådana klassificeringar är ett krav enligt dataskyddsförordningen. Vi går igenom begreppen risk och hög risk och förklarar hur du ska göra sådana bedömningar i praktiken.

10.15-10.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom en metod för konsekvensbedömningar och övar på att genomföra sådana bedömningar genom exempel och fallstudier.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på konsekvensbedömning avseende dataskydd. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du: 

 • Fördjupning i reglerna avssende konsekvensdömningar.
 • Verktyg att göra egna riskklassificeringar.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktisk checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.   

Kursen en en del av kurspaktetet Diplomerad Dataskyddsombud (DPO).

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top