Search
Close this search box.

GDPR – Introduktion till konsekvensbedömningar avseende dataskydd (distanskurs)

IMY har nyligen bötfällt en kommun för underlåtenhet att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Även den kommande AI-förordningen ställer uttryckliga krav på att konsekvensbedömningar för vissa AI-system. Välkommen till vår högaktuella kurs under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av artificiell intelligens (AI), molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med en konsekvensbedömning är att förebygga risker. Men vad är egentligen en konsekvensbedömning avseende dataskydd och när behöver man göra en sådan i praktiken?

Under kursen går vi igenom reglerna för konsekvensbedömningar och ger dig kunskap för att kunna bedöma vilka behandlingar av personuppgifter som kräver en konsekvensbedömning. Vi kommer att diskutera aktuella exempel som kamerabevakning, molntjänster och AI. Vi kommer även titta närmare på några mallar för konsekvensbedömningar och diskutera hur dessa kan användas i praktiken. Därutöver kommer vi titta på AI-förordningens särskilda krav på konsekvensbedömningar för vissa AI-system.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna för konsekvensbedömningar enligt dataskyddsförordningen. Vi tittar även på vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten och andra tillsynsmyndigheter.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Vad är skillnaden mellan Data Protection Impact Assessment och Privacy Impact Assessment?
 • När krävs en konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen?
 • När krävs en konsekvensbedömning enligt AI-förordningen?
 • Vad menas med en förhandsbedömning?
 • Vems ansvar är det att genomföra en konsekvensbedömning?
 • Vad krävs för att en konsekvensbedömning ska uppfylla dataskyddsförordningens krav?
 • Vilka mallar finns för konsekvensbedömningar?
 • Vilka mallar för konsekvensbedömningar uppfyller dataskyddsförordningens formella krav?
 • Vilka standarder finns för konsekvensbedömningar?
 • Uppfyller standarderna dataskyddsförordningens krav?
 • Vilka andra verktyg finns för att genomföra konsekvensbedömningar?
 • Vilka krav ställs på uppdatering av genomförda konsekvensbedömningar?
 • När krävs ett förhandssamråd med IMY eller annan tillsynsmyndighet?
 • Vilka sanktioner finns om jag inte genomför en konsekvensbedömning?

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med personuppgifter, oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet konsekvensbedömningar samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Förkunskaper

Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper. Kursen kan med fördel kombineras med kurserna AI – Introduktion till artificiell intelligens (distanskurs) eller GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distanskurs).

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

30 maj 2024, kl. 09.30-11.30, Online

o9.30-10.15 Pass I

Vi går igenom några viktigare begrepp inom dataskydd och tittar närmare på de bestämmelser som gäller för konsekvensbedömningar. Vi visar några exempel på konsekvensbedömningar.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter med en genomgång av de rättsliga krav som gäller för konsekvensbedömningar. Vi fördjupar oss i några av de viktigaste kraven, särskilt frågan när en konsekvensbedömning måste göras. Vi avslutar med en genomgång av tillsynsmyndigheters befogenheter och sanktioner.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna om konsekvensbedömningar enligt dataskyddsförordningens krav. Under kursen får du de kunskaper som krävs för att identifiera och hantera kraven på ett lämpligt sätt.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.