Har du implementerat de nya dataskyddsreglerna? EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är omfattande och påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. För att underlätta för dig som redan är igång, eller dig som inte har börjat ännu, erbjuder vi denna praktiska intensivkurs som ger dig verktygen du behöver för att uppfylla de nya kraven.

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av dataskyddsförordningen och diskuterar hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats.  

Under en intensiv heldag går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på konkreta åtgärder för att möta kraven. Vi tittar också på skillnaderna mellan dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen samt tar upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • GDPR - är det ett nödvändigt ont eller möjlig affärsnytta? 
 • Hur ska jag hantera att missbruksregeln har försvunnit?
 • När måste jag informera mina kunder om behandlingen?
 • Vilka är de nya formkraven på samtycke?
 • Vad innebär "rätten att bli glömd" och "dataportabilitet"?
 • Vad innebär principerna Privacy by Design och Privacy by Default?
 • Behöver jag föra ett register över min personuppgiftsbehandling?
 • När måste jag anmäla en personuppgiftsincident?
 • Måste jag göra en konsekvensbedömning?
 • När är det obligatoriskt att ha ett dataskyddsombud?
 • Vad gäller vid överföring av personuppgifter till tredjeland?

Kursprogram

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.30-12.00 Pass II
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Pass III
 • 14.45-16.00 Pass IV

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och beskriver utvecklingen mot ett harmoniserat europeiskt regelverk. Vi definierar begreppet behandling, inkluderat skillnaderna mellan strukturerad respektive ostrukturerad behandling, och innebörden av begreppet personuppgift.

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom de grundprinciper som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten. Särskilt fokus riktas mot de nya och ökade kraven på samtycke.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Vi beskriver de registrerades rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver går vi igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på anmälan av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och dataskyddsombud.

14.45-16.00 Pass IV

Vi tittar på möjligheter för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES inkluderat överföringar till USA med hjälp av Privacy Shield. Vi beskriver tillsynsmyndigheternas roll, befogenheter och förfaranden inkluderat eventuella påföljder vid överträdelser.

Målet med kursen

Syftet med intensivkursen är att hjälpa dig som redan är igång, eller dig som inte har börjat ännu, att sätta dig in i vad dataskyddsförordningen innebär och ta ställning till vilka åtgärder som du behöver vidta. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket. 

Som kursdeltagare får du:  

 • Gedigen genomgång av dataskyddsförordningen.
 • Verktyg för att kartlägga och inventera befintlig personuppgiftsbehandling.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet. 

Kursen en en del av kurspaktetet Diplomerad Dataskyddsombud (DPO).

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs. 

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

 • 2019-05-16GDPR Intensivkurs, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka
 • 2019-09-25GDPR Intensivkurs, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka
 • 2019-11-20GDPR Intensivkurs, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top