Search
Close this search box.

GDPR – Informationssäkerhet och personuppgifter (distanskurs)

Säkerhetsrisker för personuppgifter ökar stadigt, inte minst på grund av nya cyberhot. Samtidigt ställer dataskyddsförordningen (GDPR) långtgående krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter. Därutöver skärps kraven löpande genom ny rättspraxis och nya riktlinjer från dataskyddsmyndigheter. Hur vet du vilka krav som gäller för din organisation?

Kursen ger dig en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter och en genomgång av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Vi förklarar även hur åtgärderna bör dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Kursen kräver inga tekniska förkunskaper. Detta innebär att vi förklarar kraven på en allmän nivå.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med frågor avseende informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom grundläggande begrepp på området informationssäkerhet vid behandling personuppgifter och de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en lämpligt säkerhetsnivå enligt GDPR. Vi tar även upp aktuell rättspraxis och nya riktlinjer från Integritetsskyddsmyndigheten samt andra dataskyddsmyndigheter.

Efter kursen kan du svara på frågor som:

 • Vad menas med informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter?
 • Vad menas med konfidentialitet, integritet och tillgänglighet?
 • Vad är ett ledningssystem för informationssäkerhet?
 • Vad är en säkerhetsrisk?
 • Vilka säkerhetsrisker är vanligt förekommande?
 • Vilka krav ställer GDPR på säkerhet vid behandling av personuppgifter?
 • Finns andra lagar som ställer krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter?
 • Vilka exempel finns på viktiga säkerhetsåtgärder?
 • Vad ska jag tänka på vid upphandling av leverantörer?
 • Hur ska säkerhetsåtgärderna dokumenteras?
 • Vart kan jag hitta pålitlig information om vilka säkerhetskrav som ställs?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

09.30-10.15 Pass I

Vi börjar kursen med att gå igenom viktiga begrepp på området säkerhet vid behandling av personuppgifter. Därefter diskuterar vi de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå enligt GDPR. Vi tittar även kort på annan lagstiftning som ställer krav på säkerhet för personuppgifter.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi går igenom viktiga exempel på säkerhetsåtgärder som krävs i de flesta fall och förklarar hur vidtagna säkerhetsåtgärder bör dokumenteras.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste aspekterna av informationssäkerhet för personuppgifter på en allmän nivå. Under kursen får du konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du: 

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare kombinerar juridisk specialisering med discipliner som ekonomi, teknik och beräkningsfysik för att ge företag och offentliga verksamheter praktiska och framtidssäkra lösningar. 

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.