Information är en av de viktigaste tillgångarna i våra verksamheter och informationssäkerhet handlar om åtgärder som på bästa skyddar och hanterar vår information. Med nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer kraven på informationssäkerheten att skärpas ytterligare, men vilka är dessa krav och vad kommer de innebära för din verksamhet?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på nya dataskyddsförordningens (GDPR) krav på informationssäkerhet ur ett juridiskt perspektiv. Vi ger dig verktyg för att ta fram en dataskyddsstrategi för informationssäkerhet och visar hur du kan använda den i din organisation. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut om informationssäkerhet från Datainspektionen.

Under denna intensiva halvdagskurs går vi igenom de krav på säkerhetsåtgärder som du behöver vidta gällande till exempel kryptering, tvåfaktorsautentisering och behörighetsstyrning. Du får också veta mer om vad det uttryckliga kravet på incidentrapportering omfattar och hur du kan arbeta proaktivt för att säkra att din verksamhet lever upp till den nya dataskyddsförordningen.

Efter kursen kan du svara på frågor som:

 • Vad är skillnaden mellan inbyggt dataskydd och informationssäkerhet?
 • Vilka säkerhetsstandarder är lämpliga att utgå ifrån?
 • Ska jag tillåta "Bring you own device"?
 • Vad gäller för mobila enheter?
 • Hur hanterar jag distansarbete?
 • Hur begränsar jag åtkomsten till personuppgifterna?
 • Måste jag kryptera känsliga personuppgifter? 
 • Vilken autentiseringslösning ska jag välja för min behandling?
 • Hur förhindrar jag fel vid konfiguration av webbapplikationer?
 • Får jag använda loggar för att utreda felaktig åtkomst till personuppgifter? 
 • När behöver jag göra en anmälan om inträffad personuppgiftsincident?
 • Vilka funktionella krav ska jag ställa vid inköp av att nytt it-system? 

Kursprogram

 • 13.00-14.15 Pass I
 • 14.15-14.30 Fika
 • 14.30-16.00 Pass II

13.00-14.15 Pass I

Vi introducerar grunderna i informationssäkerhet ur ett juridiskt perspektiv och diskuterar laglighet, lämplighet och eventuellt tillkommande åtgärder enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi går också igenom det nya kravet på privacy by design och förklarar förhållandet till informationssäkerhet.

14.15-14.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

14.30-16.00 Pass II

Vi tittar närmare på olika tekniska åtgärder för informationssäkerhet som till exempel kryptering, tvåfaktorsautentisering och behörighetsstyrning. Därefter diskuterar hur vi ska hantera mobila enheter, distansarbete och bring your own device, samt vad som ska göras vid en misstänkt eller inträffad personuppgiftsincident.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på tekniska åtgärder för god informationssäkerhet. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och träning på hur du kan anpassa din verksamhet för dataskyddsförordningens regler.

Som kursdeltagare får du: 

 • Fördjupning i de tekniska aspekterna av dataskyddsförordningen.
 • Verktyg att lägga upp en dataskyddsstrategi för informationssäkerhet.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktisk checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.   

Kursen en en del av kurspaktetet Diplomerad Dataskyddsombud (DPO).

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top