Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stora förändringar för hur organisationer behandlar personuppgifter, inte minst när det gäller uppgifter om anställda. Vilka är dessa förändringar och vad behöver du göra för att uppfylla de nya kraven?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på säker och effektiv hantering av anställdas personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vi går igenom de vanligaste personuppgiftsbehandlingarna inom arbetslivet och ger dig tips och råd i valet av rättslig grund för behandlingen. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut om anställdas personuppgifter från Datainspektionen.

Under en intensiv halvdag får du lära dig mer om dataskyddsförordningens påverkan personuppgifter inom arbetslivet och vad du behöver göra för att en behandling ska vara tillåten. Vi ger dig verktygen för att klassificera och hantera känsliga personuppgifter och diskuterar en rad exempel från praktiken.

Efter kursen kan du svara på frågor som: 

 • Varför är dataskydd särskilt relevant i arbetslivet?
 • Får jag använda samtycke som rättslig grund för behandlingen?
 • Vilka personuppgifter får jag behandla om mina anställda?
 • Omfattas manuella anteckningar av förordningens regler?
 • Hur länge får jag spara uppgifter om anställda som slutat?
 • Får jag spara anställdas sjukintyg?
 • Får jag registrera uppgifter om facktillhörighet?
 • Vilken behandlling kan jag basera på en intresseavvägning? 
 • När får jag övervaka mina anställda?
 • Hur ska jag hantera känsliga personuppgifter?
 • När får jag läsa mina medarbetares e-post?
 • Får jag lägga upp foto och kontaktuppgifter på webben?
 • När måste jag informera mina anställda om pågående personuppgiftsbehandling? 
 • Vad ska jag tänka på om jag använder leverantörer i tredjeland?
 • Kan jag använda molnbaserade verktyg? 

 

Kursprogram

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.15-10.30 Fika
 • 10.30-12.00 Pass II

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och förhållandet till övrig lagstiftning på arbetsrättens område. Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper som laglighet och ändamålsbegränsning. Vi beskriver även olika rättsliga grunder inom arbetslivet som krävs för att behandlingen ska vara tillåten.

10.15-10.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

10.30-12.00 Pass II

Vi tittar närmare på kraven för frivilligt samtycke på arbetsplatsen, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika. Därefter går vi igenom anställdas rätt till information, och dina skyldigheter vid anlitandet av personuppgiftsbiträden.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbehandling och hur dessa tillämpas på arbetslivets område. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning i dataskyddsförordningen.
 • Kunskaperna för att klassificera och hantera känsliga uppgifter.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

 • 2019-03-21GDPR HR-data, 09.00-12.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top