Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer organisationen inför stora utmaningar. I och med att reglerna trädde i kraft den 25 maj 2018 krävs nya rutiner och processer vid behandling av personuppgifter - men hur kan du hantera personuppgifter på rätt sätt?

Vi erbjuder dig en fördjupande heldagskurs med fokus på dataskyddsförordningens grundläggande principer och rättsliga grunder vid behandling av personuppgifter.

Under en intensiv heldag får du lära dig mer om dataskyddsförordningens grundläggande principer som gäller för all personuppgiftsbehandling och hur du som personuppgiftsansvarig kan visa att principerna följs. Vi tittar också närmare på rättsliga grunder för såväl vanliga som känsliga personuppgifter och ger exempel på vilken grund som kan användas för en specifik behandling. Vi tar även upp avtalsmallar, fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Vilka grundläggande principer gäller vid behandling av personuppgifter?
 • Vem är ansvarig och hur kan du visa att principerna följs?
 • Vad innebär finalitetsprincipen?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
 • Hur väljer jag rättslig grund för min behandling? 
 • Kan jag ha flera olika rättsliga grunder för en personuppgiftsbehandling?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika rättsliga grunderna?
 • Vad innebär nödvändighetsrekvisitet när det gäller de rättsliga grunderna?
 • Hur uppfyller jag förordningens ökade formkrav på samtycke?
 • Vilka problem finns det med samtycke?
 • När är ett samtycke olämpligt? 
 • Har använder jag samtycke som rättsliga grund i praktiken?
 • När kan jag använda en intresseavvägning? 
 • Vad säger rättspraxis om den rättsliga grunden intresseavvägning?
 • Har väljer jag rättslig grund för känsliga personuppgifter?
 • Vilka samband finns det mellan de rättsliga grunderna och registrerades rättigheter?

Kursprogram

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.30-12.00 Pass II
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Pass III
 • 14.45-16.00 Pass IV

09.00-10.15 Pass I

Vi tittar närmare på dataskyddsförordningens grundprinciper som ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering och lagringsminimering. Vi beskriver varför finalitetsprincipen är så viktig.

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom de olika rättsliga grunderna som finns i dataskyddsförordningen och går igenom vad du behöver tänka på för att behandlingen ska vara tillåten.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Vi tittar närmare på kraven för samtycke, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika.

14.45-16.00 Pass IV

Vi går igenom vad rättspraxis om den rättsliga grunden intresseavvägning och tittar närmare på sambanden mellan de rättsliga grunderna och de registrerades rättigheter.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning i dataskyddsförordninges grundläggande principer och rättsliga grunder vid behandling av personuppgifter och hur dessa regler kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen inom privat och offentlig sektor. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket. 

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning av dataskyddsförordningens grundläggande principer.
 • Kundskaperna för att kunna välja rätt rättsliga grund vid behandling av personuppgifter. 
 • Exempel på samtyckesformuleringar som uppfyller lagens krav. 
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursen en en del av kurspaktetet Diplomerad Dataskyddsombud (DPO).

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top