Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stora förändringar för hur organisationer behandlar personuppgifter, inte minst när det gäller uppgifter om anställda. Vilka är dessa förändringar och vad behöver du göra för att uppfylla de nya kraven?

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av dataskyddsförordningen (GDPR) med fokus på säker och effektiv hantering av anställdas personuppgifter. Vi går igenom de vanligaste personuppgiftsbehandlingarna inom arbetslivet och ger dig tips och råd i valet av rättslig grund för behandlingen. Vi tar även upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut om anställdas personuppgifter från Datainspektionen.

Under en intensiv heldag får du lära dig mer om dataskyddsförordningens påverkan personuppgifter inom arbetslivet och vad du behöver göra för att en behandling ska vara tillåten. Vi ger dig verktygen för att klassificera och hantera känsliga personuppgifter och diskuterar en rad exempel från praktiken.

Efter kursen kan du svara på frågor som: 

 • Vilka bestämmelser i dataskyddsförordningen gäller för anställda?
 • Varför är dataskydd särskilt relevant i arbetslivet?
 • Hur förhindrar jag ändamålsglidning på personalavdelningen?
 • Får jag använda samtycke som rättslig grund för behandlingen?
 • Vilka personuppgifter får jag behandla om mina anställda?
 • Omfattas manuella anteckningar av förordningens regler?
 • Hur länge får jag spara uppgifter om anställda som slutat?
 • Får jag spara anställdas sjukintyg?
 • Får jag registrera uppgifter om facktillhörighet?
 • Vilken behandlling kan jag basera på en intresseavvägning? 
 • När får jag övervaka mina anställda?
 • Hur ska jag hantera känsliga personuppgifter?
 • När får jag läsa mina medarbetares e-post?
 • Får jag lägga upp foto och kontaktuppgifter på webben?
 • Vad gäller för olika sorters spärrlistor?
 • Hur hanterar jag listor över anställdas allergier?
 • När måste jag informera mina anställda om pågående personuppgiftsbehandling? 
 • Kan jag använda molnbaserade verktyg? 
 • Vad ska jag tänka på om jag använder molnbaserade verktyg i tredjeland? 
 • Hur kommer whisteblowing in i bilden? 

Kursprogram

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.30-12.00 Pass II
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Pass III
 • 14.45-16.00 Pass IV

09.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och förhållandet till övrig lagstiftning på arbetsrättens område. Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper som laglighet och ändamålsbegränsning. Vi beskriver även olika rättsliga grunder inom arbetslivet som krävs för att behandlingen ska vara tillåten.

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom de grundprinciper som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten. Särskilt fokus riktas mot de nya och ökade kraven på samtycke.

12.00-13.00 Lunch

Vi äter en gemensam lunch i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

13.00-14.30 Pass III

Vi tittar närmare på kraven för frivilligt samtycke på arbetsplatsen, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika. Därefter går vi igenom anställdas rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses.

14.45-16.00 Pass IV

Vi går igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya säkerhetskrav. Vi tittar på möjligheter för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES inkluderat överföringar till USA med hjälp av Privacy Shield. Vi beskriver tillsynsmyndigheternas roll, befogenheter och förfaranden inkluderat eventuella påföljder vid överträdelser.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en genomgång av dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbehandling och hur dessa tillämpas på arbetslivets område. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningens regler.
 • Kunskaperna för att klassificera och hantera känsliga uppgifter.
 • Exempel på rättsliga grunder för olika personuppgiftsbehandlingar.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top