GDPR – Cookies och liknande teknologier (distanskurs)

Cookies och liknande teknologier är ett hett ämne, inte minst på grund av en upptrappad tillsyn av olika dataskyddsmyndigheter runt om i Europa. I många fall kräver användning av cookies ett aktivt samtycke från användaren. En på förhand ikryssad ruta räcker alltså inte. Samtidigt finns undantag från samtyckeskravet för en viss typ av cookies som är absolut nödvändiga. Vad är det som gäller?

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för cookies och andra liknande teknologier som pixels och digitala fingeravtryck enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant lagstiftning. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att implementera en lagenlig cookie-lösning. Kursens tyngdpunkt ligger på inhämtning av giltiga samtycken och efterlevnad av de tillhörande informationskraven.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med cookies, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta på din webbplats eller i din app för att säkerställa regelefterlevnad.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna för cookies och liknande teknologier enligt dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Vi tar upp aktuella exempel som Google Analytics, Facebook (Meta) Custom Audiences och Google Ads Customer Match. Vi tittar även på vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten och andra tillsynsmyndigheter.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är cookies och liknande teknologier som pixels och digitala fingeravtryck?
 • När krävs ett samtycke?
 • Vilka undantag finns (nödvändiga cookies)?
 • Hur hämtar jag in ett giltigt samtycke?
 • Vad måste jag informera om?
 • Vag gäller avseende överföring av personuppgifter till tredjeländer?
 • Vad är riskerna?
 • Vilka är sanktionerna för de som inte följer regelverket?

Detaljer om kursen

Pris: 3 000 kr (exkl. moms)

Hålltider: 10.00-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 1,5 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella tillfällen

10.00-10.45 Pass I

Vi börjar kursen med att gå igenom begreppen cookies och liknande teknologier. Därefter diskuterar gällande regler med särskilt fokus på när ett samtycke krävs och vilka krav som måste vara uppfyllda för att det ska vara giltigt.

10.45-11.30 Pass II

Vi fortsätter med en genomgång av informationskrav och regler för tredjelandsöverföringar. Vi avsluter med en diskussion om risker och en frågestund.

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste reglerna för cookies och liknande teknologier. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.