Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas skriftligt mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Det finns också detaljerade bestämmelser om vad ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla. Var finns de största problemen med personuppgiftsbiträdesavtal, vad gäller vid tredjelandsöverföringar, och vem är egentligen den personuppgiftsansvarige?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar. Vi tittar närmare på begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och går igenom mallar för personuppgiftsbiträdesavtal. 

Under en intensiv halvdag tittar vi närmare på ansvarsfördelningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och går igenom de nya kraven på personuppgiftsbiträdesavtal. Vi diskuterar vilka konsekvenser olika klausuler i personuppgiftsbiträdesavtalen har och vad personuppgiftsansvariga måste tänka på om personuppgiftsbiträdet sitter i ett tredje land. Vi går även igenom avtalsmallar, fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Frågor som du kan besvara efter kursen:

 • Vem är personuppgiftsansvarig? 
 • Är alla mina leverantörer personuppgiftsbiträden?
 • Vilka klausuler måste ett personuppgiftsbiträdesavtal innehålla?
 • Hur kan strukturen i ett personuppgiftsbiträdesavtal se ut?
 • Vilka fallgropar ska jag undvika när jag skiver ett biträdesavtal?
 • Hur hanterar jag personuppgiftsbiträdets underbiträden?
 • Vad innebär gränsöverskridande personuppgiftsbehandling?
 • Vad ska jag tänka på om personuppgiftsbiträdet sitter i ett tredjeland?
 • Vad är standardavtalsklausuler?
 • Vad händer om reglerna om personuppgiftsbiträdesavtal inte följs?
 • Vad innebär solidariskt skadeståndsansvar?
 • Hur höga skadestånd har de registrerade rätt att kräva?

Kursprogram

 • 09.00-10.15 Pass I
 • 10.15-10.30 Fika
 • 10.30-12.00 Pass II

09.00-10.15 Pass I

Vi tittar närmare på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, och går igenom vad som gäller för delat personuppgiftsansvar.

10.15-10.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

10.30-12.00 Pass II

Vi går igenom dina skyldigheter vid anlitandet av personuppgiftsbiträden, inkluderat personuppgiftsbiträden i tredje land, och tittar närmare på utformningen av personuppgiftsbiträdesavtal.

Målet med kursen

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning i den nya dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsansvariga, skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket. Du har även möjlighet att skicka in enstaka avtalsklausuler i förväg som kommenteras under kursen.

Som kursdeltagare får du:

 • Fördjupning i dataskyddsförordningens regler om personuppgifsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar.
 • Praktisk övning i att klassificera vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är personuppgiftsbiträde. 
 • Förslag på och genomgång av skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursen en en del av kurspaktetet Diplomerad Dataskyddsombud (DPO).

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Vanliga frågor

Kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top