GDPR – Automatiserat beslutsfattande inom offentlig sektor (distanskurs)

Automatiserat beslutsfattande innebär stora möjligheter för effektivisering av offentliga verksamheter i samband med digitalisering, inte minst vid användning artificiell intelligens (AI). Samtidigt kan användning av automatiserat beslutsfattande inom offentliga verksamheter leda till särskilda risker för medborgare. Därutöver omfattas sådan användning av särskilda rättsliga krav, däribland dataskyddsförordningen (GDPR), förvaltningslagen och kommunallagen. Vilka är de viktigaste riskerna och reglerna som offentliga verksamheter behöver tänka på vid användning av automatiserat beslutsfattande?

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för användning av automatiserat beslutsfattande inom offentliga verksamheter som till exempel statliga myndigheter, regioner och kommuner. Kursen ökar din kunskap om hur offentliga verksamheter kan använda automatiserat beslutsfattande på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut.

Kursen riktar sig till alla inom offentlig sektor som kommer i kontakt med automatiserat beslutsfattande. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din verksamhet för att möta rättsliga krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i för offentliga verksamheters användning av automatiserat beslutsfattande ur ett digitaliseringsperspektiv med utgångspunkten i dataskyddsförordningen, förvaltningslagen och kommunallagen. Vi tar upp aktuella fallstudier, vägledningar och rättspraxis.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är automatiserat beslutsfattande?
 • Vad är skillnaden mellan ett beslut och ett automatiserat beslut?
 • Vad är skillnaden mellan automatiserat beslutsfattande med och utan AI?
 • Vilka risker aktualiserar automatiserat beslutsfattande för offentliga verksamheter, medborgare, invånare och andra intressenter?
 • Vilka lagar reglerar offentliga verksamheters användning av automatiserat beslutsfattande?
 • Vilka är de viktigaste rättsliga kraven som ställs i regelverken?
 • Vilka undantag finns från dataskyddsförordningens förbud mot automatiserat beslutsfattande?
 • Vilka beslut får delegeras till en automatiserad beslutsfunktion?
 • Måste offentliga verksamheter följa reglerna i dataskyddsförordningen vid användning av automatiserat beslutsfattande?
 • Måste offentliga verksamheter göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd inför användning av automatiserad beslutsfattande?
 • Måste registrerade informeras om användning av automatiserat beslutsfattande?
 • Måste beslutsprocessen uppfylla kraven på Privacy by Design (inbyggt dataskydd) och Privacy by Default (dataskydd som standard)?
 • Vad behöver man tänka på vid upphandling av system för automatiserat beslutsfattande som till exempel Robot Process Automation (RPA)?
 • Hur kommer EU:s nya AI-förordning påverka offentliga verksamheters möjligheter att använda automatiserat beslutsfattande?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Inga aktuella kurstillfällen

09.30-10.15 Pass I

Vi går igenom regelverkens struktur och viktiga begrepp som exempelvis automatiserat beslutsfattande. Vi fortsätter med en genomgång av de viktigaste rättsliga kraven som bland annat undantag från dataskyddsförordningens förbud mot automatiserat beslutsfattande, vilka beslut får delegeras till en automatiserad beslutsfunktion och krav på transparens.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.45-11.15 Pass II

Vi tittar närmare på rättsliga krav och risker med automatiserat beslutsfattande och fördjupar oss i några av de viktigaste kraven. Vi går igenom regleringen av tillsyn och administrativa sanktionsavgifter, samt diskuterar konsekvenser för offentliga aktörer.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste reglerna för offentliga verksamheters användning av automatiserat beslutsfattande ur ett digitaliseringsperspektiv med utgångspunkten i dataskyddsförordningen, förvaltningslagen och kommunallagen. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen, förvaltningslagen och kommunallagen.
 • Praktiska exempel.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.