GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distanskurs)

Artificiell intelligens (AI) innebär stora möjligheter för privata och offentliga verksamheter. Men AI kräver data för att leverera resultat. När denna data innehåller personuppgifter gäller dataskyddsförordningens (GDPR) omfattande krav. Vilka är de viktigaste reglerna som du behöver tänka på?

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut. Du får också lära dig mer om vad som gäller vid användningen av verktyg som ChatGPT och annan generativ AI, samt EU:s nya AI-förordning. Kursen kräver inga tekniska förkunskaper. Detta innebär att vi förklarar kraven på en allmän nivå.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med AI, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i för AI ur ett dataskyddsperspektiv. Vi tar också upp aktuella fallstudier, vägledningar och rättspraxis.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är AI?
 • Vad är maskinlärning?
 • Vad är ett AI-system?
 • Vad är profilering och automatiserat beslutsfattande?
 • Vad är en svart låda?
 • Hur behandlas personuppgifter under ett AI-systems livscykel?
 • Vilka risker finns med användning av AI?
 • Vilka rättsliga krav ställer GDPR vid användning av AI?
 • Vilka undantag finns från förbudet mot automatiserat beslutsfattande?
 • Måste vi göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Måste de registrerade informeras om användning av AI?
 • Måste AI uppfylla kraven på privacy by design (inbyggt dataskydd) och privacy by default (dataskydd som standard)?
 • Vad gäller för verktyg som ChatGPT och annan generativ AI?
 • Vad innebär EU:s nya AI-förordning?
 • Vilka krav ställer den nya AI-förordningen?

Detaljer om kursen

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.30-11.30

Plats: Online

Kurstimmar: 2 timmar

Föreläsare: Carina Berg, Sebastian Berg

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

3 oktober 2023, kl. 09.30-11.30, Online

09.30-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga begrepp som AI och automatiserat beslutsfattande. Vi fortsätter med en genomgång av ett AI-systems livscykel som vi använder som utgångspunkt för en diskussion om rättsliga krav och risker.

10.15-10.30

Paus/Frågestund

10.30-11.15 Pass II

Vi fortsätter diskussionen om rättsliga krav och risker och fördjupar oss i några av de viktigaste kraven. Vi går igenom EU:s nya AI-förordning och ett urval av förordningens krav.

11.15-11.30

Sammanfattning/Frågestund

Syftet med kursen är att ge dig en genomgång av de viktigaste reglerna för AI utifrån ett dataskyddsperspektiv. Under kursen får du verktyg och konkreta tips för praktiska frågor i ditt arbete på området.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av de viktigaste reglerna på området.
 • Praktiska exempel.
 • Information om aktuell rättspraxis.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Vanliga frågor

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

 

Anmälan

1-5 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 5 deltagare:

Är ni fler än 5 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.